„Dne 24. května roku 1939 nacisté zapálili vítkovickou synagogu, která následně hořela čtrnáct dní. Po ní následovaly všechny ostatní synagogy a modlitebny na území Ostravy. Už jen pár pamětníků si pamatuje monumentální stavbu, která stávala na dnešním hřišti vedle Střední odborné školy AHOL na náměstí Jiřího z Poděbrad," říká kulturní referentka vítkovického úřadu Pavlína Nováčková.

Na měsíc květen připravilo proto zdejší kulturní centrum Dům u šraněk v Jeremenkově ulici několik akcí, které židovskou minulost Vítkovic zájemcům přiblíží. Mohou se například dozvědět, jaké významné židovské osobnosti v obvodu žily a pracovaly, jak se Židé organizovali, jak tvořili i jak se politicky angažovali.

Celý cyklus začíná již v pondělí 12. května. Od 17 hodin se koná beseda s Libuší Salomonovičovou o zmizelých židovských občanech, spojená s vernisáží výstavy na stejné téma. V pátek 16. května provede zájemce po místech, kde tito lidé žili, bývalá kronikářka Vítkovic Lenka Kocierzová. Sraz je v 15 hodin u vodotrysku na Mírovém náměstí. V pondělí 19. května čeká návštěvníky Domu u šraněk scénické čtení z dopisů z ghetta vítkovické spisovatelky Ilse Weberové. Začátek je v 17 hodin. Vstup na akce je zdarma.