Do pilotního průzkumu se mohou zapojit výhradně zaměstnanci OKD, případně jejich rodinní příslušníci, a to buď vyplněním on-line formuláře nebo papírové verze dotazníku.

„Doufáme, že se nám s pomocí zaměstnanců OKD podaří shromáždit co nejvíce dat. V průzkumu budeme anonymně sledovat příznaky onemocnění covid-19 v době pozitivního testu, ale také v době před a po prodělání onemocnění. To všechno nám pomůže při zkoumání jak onemocnění samotného, tak jeho následků, takzvaného post-covid syndromu,“ dodává Hana Tomášková, zástupce vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF Ostravské univerzity. 

Peter Sklienka.
Děláme už ne vše možné, ale dokonce nemožné, říká koordinátor špitálů v MS kraji

Onemocnění covid-19 probíhá od bezpříznakové formy až pro úmrtí. „Mezi hlavní příznaky nemoci patří suchý kašel, horečka, únava, bolesti hlavy, svalů, dýchací potíže, ztráta chuti i čichu. U těžších průběhů se onemocnění projevuje vážnými změnami na plicích, srdci i dalších orgánech. Uvedené příznaky mohou vymizet po krátké době, ale mohou přetrvávat i řadu dní a týdnů,“ popisuje Lubomíra Hozáková, lékařka katedry infekčních oborů lékařské fakulty.

Pilotní průzkum bude probíhat pod vedením nového děkana ostravské lékařské fakulty Rastislava Maďara, který v souvislosti s koronavirovou pandemií působil od dubna do srpna na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako koordinátor resortní pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény.

Městská část Mariánské Hory a Hulváky, 6. února 2020 v Ostravě.
Převrat Mariánské Hory. Nový starosta vs. Hujdus. Jak vidí změnu a co bude dál?

„Vzhledem k tomu, že se jedná o nové onemocnění, chceme v anonymním průzkumu sledovat zdravotní stav lidí nejen v akutní fázi onemocnění, ale i několik týdnů po jeho uplynutí. Rádi bychom, aby se do průzkumu zapojili i lidé, kteří měli bezpříznakový průběh nemoci,“ vysvětluje docent Rastislav Maďar, který zároveň na fakultě vede Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.