Ta často končí v běžných kotlích rodinných domků a následky jsou nejen vidět, ale i cítit v podobě dusivého kouře. Nehledě k nízké výhřevnosti právě z důvodu vlhkosti tohoto paliva.

Přitom vlhká štěpka z ořezů stromů a keřů představuje levný zdroj energie. V současné době ale na českém trhu nejsou dostupné kondenzační kotle, které ji spalují.

„Model kotle, který vyvinuli vědci z Výzkumného energetického centra (VEC), je schopen spalovat dřevní štěpku s vlhkostí vyšší než čtyřicet procent při dodržení všech požadovaných legislativních limitů. Současně byl sestaven kondenzační výměník, který tvoří část kotle, a kotel tak využívá i kondenzační teplo vlhké páry obsažené ve spalinách," popisuje Klára Janoušková, mluvčí VŠB-TUO.

Pro venkov

Jak doplnila, řešení je vhodné především pro venkovskou bytovou výstavbu s jednoduchou dostupností paliva. Mohou je však využívat i větší firmy, které mají dostatečnou dostupnost tohoto paliva, protože se údržbou zeleně a prořezáváním stromů zabývají.

„Právě dřevní štěpka z prořezů je považována za odpadní biomasu a její sušení je pro tyto subjekty problematické nebo ekonomicky náročné. Možnost tuto štěpku spalovat bez předsušení, a využít tak energii v ní obsaženou bude výhodnou alternativou," říká ředitel VEC Tadeáš Ochodek.

Levné palivo

Vzhledem k tomu, že cena palivové biomasy roste, lze předpokládat, že se v dohledné době zvýší tlak na použití odpadní biomasy. V důsledku toho lze očekávat zavedení kondenzační techniky také u již vyráběných kotlů spalujících biomasu.

„Naše technologie umožní navíc spalovat v současné době stále ještě poměrně levné palivo, například oproti dřevním peletám, což představuje výraznou konkurenční výhodu. V případě, že se daná technologie osvědčí, je možné vyvinout i kotel menšího výkonu, což dále přinese rozšíření potenciálního trhu," doplňuje Jan Koloničný z VEC.