Výzkumníci z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) vyvinuli systém samostatného měření stavu spotřeby na vodoměrech pro mobilní chytré telefony.

Tým katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB- -TUO vyvinul systém, který zvládne nepřetržité on-line rozpoznávání aktuálního stavu spotřeby vodoměru, identifikaci sériového čísla vodoměru a ukládání naměřených dat do databáze. Nová mobilní aplikace bude uvedena na trh firmou CODEA, pro kterou byla nová aplikace vyvinuta.

Jestli bude aplikace zpřístupněna široké veřejnosti, záleží právě na této firmě. „Možným krokem do budoucna, jak usnadnit lidem odečet vodoměru je, že by byla tato mobilní aplikace přístupná ke stažení široké veřejnosti, nájemník by tak mohl vodoměr sám natočit a odeslat přímo vodárnám," vysvětlil člen výzkumného týmu Zdeněk Macháček. Podle jeho slov je momentálně v řešení varianta, která by odečet vody zvládla bezkontaktně, takže by občané nemuseli umožnit technikům přístup do svých bytů.

„Vyvinutá aplikace může být užitečná při odečtech aktuálních stavů vodoměrů, ale také pro nalezení samotného vodoměru například pro handicapované a starší spoluobčany, kteří mají špatný zrak a chtějí zjistit přesnou polohu a aktuální stav vodoměru," dodal Zdeněk Macháček. Vznik této nové technologie byl podpořen dotacemi z programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014.

Stanislava Bandorová