V této době si čtenáři nebudou moci půjčovat knihy a časopisy. Knihy je možno po dobu uzavření knihovny vracet prostřednictvím dvou biblioboxů umístěných před knihovnou. „Tyto dva týdny využijeme například ke stěhování knihovního fondu (knihovna má ve skladech více než jeden milion knih a časopisů pozn. redakce), údržbě softwaru automatizovaného knihovního systému a dalším pracím, které není možné dělat při plném provozu knihovny. Část zaměstnanců také musí vyčerpat naplánovanou dovolenou,“ řekla ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová.

Uzavření knihovny se ale nijak nedotkne čtenářů, kteří mají ve výpůjčce e-knihy. Ty si budou moci i nadále půjčovat za běžných podmínek prostřednictvím on-line katalogu, přes webové stránky www.svkos.cz bude rovněž zachován přístup k elektronickým titulům a dokumentům.