Stále se však snaží vyjít vstříc svým návštěvníkům, a proto přesunula některé své aktivity do on-line prostoru. „Rešerše a další informační služby objednávané on-line prostřednictvím formulářů a e-mailů fungují beze změn. Taky jsme navýšili počet e-knih, které si zájemci mohou vypůjčit. Nyní je to až deset kusů,“ informuje mluvčí knihovny Marcela Stehlíková.

On-line kurzy pro maturanty i širokou veřejnost

Především studentům je určeno on-line vzdělávání na Moodlu knihovny, který najdou čtenáři hned v úvodu webové stránky www.svkos.cz. Zájemci zde najdou hned několik zajímavých kurzů.

Například kurz Napíšu diplomku (od začátku do konce). „Ten pomáhá studentům píšícím bakalářské nebo magisterské diplomové práce. V osmi dílech se student dozví, jak metodicky postupovat během celého procesu psaní práce od výběru tématu až po obhajobu. 

Středoškolským studentům jsou v Moodlu určeny kurzy Píšu maturitní/seminární práci a Kyberbezpečnost. Stále jsou zdarma v nabídce pro veřejnost kurzy MS Word pro začátečníky, MS Excel pro začátečníky, kurz pro tvorbu prezentace v programu MS PowerPoint a pro práci s grafickým nástrojem Canva. Pro falešné začátečníky a mírně pokročilé je zde devět lekcí základních anglických frází pro nejobvyklejší situace,“ doplnila Marcela Stehlíková současnou nabídku Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

V současnosti je při pohybu v prostorách knihovny i nadále nutné dbát na zvýšenou hygienu, používat dezinfekci u vstupu, dodržovat bezpečné rozestupy a mít zakrytá ústa a nos rouškou.