V první fázi budou muset její návštěvníci počítat se zkrácenou provozní dobou a omezeným režimem. Bude nutné dodržovat bezpečnostní opatření, včetně třídenní karantény pro vrácené knihy.

Senior expres JIH!!!
Dobrá zpráva pro starší ročníky. Ostravské obvody obnovují provoz Senior expres

„Do plného provozu se knihovna vrátí postupně, může to trvat jeden nebo i dva měsíce. Vše bude záležet na situaci a aktuálním dění. Věřím ale, že i redukovaný režim čtenáři uvítají. Lidé si budou moci především půjčovat a vracet knížky. Nebude možné zatím využívat veřejný internet, PC stanice ani studovnu. Také kulturní a vzdělávací akce jsou naplánovány na pozdější dobu,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro kulturu Lukáš Curylo.

„Čtenáři si budou moci knihovní fond objednávat prostřednictvím on-line katalogu jako dosud, připravený si ho vyzvednou v půjčovně. Knihy by měli přednostně vracet do biblioboxů umístěných před knihovnou. Vrácené knihy projdou povinnou třídenní karanténou,“ doplnila ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová s tím, že trasa k výpůjčnímu pultu bude vymezena.

Asociace krajů České republiky zastoupená hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vodrákem převzala medicinální lahve s ventily na kyslík pro dýchání jako dar ostravské společnosti Vítkovice Cylinders ze skupiny Cylinders Holding.
Vítkovice Cylinders darovala krajům 160 medicinálních lahví s ventily na kyslík

Zaměstnanci knihovny i její návštěvníci budou muset nosit roušky a jednorázové rukavice, které budou k dispozici na požádání. Čtenáři provedou u vstupu do knihovny dezinfekci rukou a budou povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy. Jejich počet v budově budou pracovníci knihovny regulovat. Každý den po ukončení provozu bude prostor půjčovny dezinfikován. Knihovna k těmto opatřením vydá provozní řád.

„Jsme si vědomi nepohodlí omezeného provozu knihovny, prosíme čtenáře o trpělivost a pochopení. Na prvním místě je zdraví a bezpečnost všech,“ doplnila ředitelka Libuše Foberová.

V Moravskoslezské vědecké knihovně bude fungovat pouze půjčovna. Provozní doba bude zkrácená. Otevřeno bude v pondělí a středu od 10 do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin, v sobotu bude zavřeno.

Čtenáři mohou využívat bohaté on-line služby, například služby Info Help a DiploGuru.Mohou si objednávat rešerše, skenování článků z odborných časopisů a sborníků, vstupovat z domova do odborných databází a podobně. Mohou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů konzultovat s knihovníky, jak se zaregistrovat vzdáleně a využívat široké nabídky e-knih, kterých má knihovna přes 14 tisíc.

Plošné testování protilátek proti SARS-CoV-2 (COVID-19) v Moravskoslezském kraji, 2. května 2020 v Ostravě.
Testování v kraji: Chodí hlavně cestovatelé a lidé po „neobvyklém“ ochoření

Nově knihovna zprovoznila Moodle, ve kterém čtenáři najdou zajímavé on-line kurzy a materiály ke studiu.

Provoz Virtuální Univerzity třetího věku nebyl přerušen. Na facebooku knihovny jsou průběžně zveřejňovány úkoly v rámci mozkového joggingu.