V první fázi budou muset její návštěvníci počítat se zkrácenou provozní dobou a omezeným režimem. Bude nutné dodržovat bezpečnostní opatření, včetně třídenní karantény pro vrácené knihy.

„Do plného provozu se knihovna vrátí postupně, může to trvat jeden nebo i dva měsíce. Vše bude záležet na situaci a aktuálním dění. Věřím ale, že i redukovaný režim čtenáři uvítají. Lidé si budou moci především půjčovat a vracet knížky. Nebude možné zatím využívat veřejný internet, PC stanice ani studovnu. Také kulturní a vzdělávací akce jsou naplánovány na pozdější dobu,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro kulturu Lukáš Curylo.

„Čtenáři si budou moci knihovní fond objednávat prostřednictvím on-line katalogu jako dosud, připravený si ho vyzvednou v půjčovně. Knihy by měli přednostně vracet do biblioboxů umístěných před knihovnou. Vrácené knihy projdou povinnou třídenní karanténou,“ doplnila ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová s tím, že trasa k výpůjčnímu pultu bude vymezena.

Zaměstnanci knihovny i její návštěvníci budou muset nosit roušky a jednorázové rukavice, které budou k dispozici na požádání. Čtenáři provedou u vstupu do knihovny dezinfekci rukou a budou povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy. Jejich počet v budově budou pracovníci knihovny regulovat. Každý den po ukončení provozu bude prostor půjčovny dezinfikován. Knihovna k těmto opatřením vydá provozní řád.

„Jsme si vědomi nepohodlí omezeného provozu knihovny, prosíme čtenáře o trpělivost a pochopení. Na prvním místě je zdraví a bezpečnost všech,“ doplnila ředitelka Libuše Foberová.

V Moravskoslezské vědecké knihovně bude fungovat pouze půjčovna. Provozní doba bude zkrácená. Otevřeno bude v pondělí a středu od 10 do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin, v sobotu bude zavřeno.

Čtenáři mohou využívat bohaté on-line služby, například služby Info Help a DiploGuru.Mohou si objednávat rešerše, skenování článků z odborných časopisů a sborníků, vstupovat z domova do odborných databází a podobně. Mohou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů konzultovat s knihovníky, jak se zaregistrovat vzdáleně a využívat široké nabídky e-knih, kterých má knihovna přes 14 tisíc.

Nově knihovna zprovoznila Moodle, ve kterém čtenáři najdou zajímavé on-line kurzy a materiály ke studiu.

Provoz Virtuální Univerzity třetího věku nebyl přerušen. Na facebooku knihovny jsou průběžně zveřejňovány úkoly v rámci mozkového joggingu.