Velký pátek je podruhé v historii naší země státním svátkem a obřady se leckde přesouvají do časnějších odpoledních hodin. Například v katedrále Božského Spasitele v Ostravě bude křížová cesta v 10 hodin a obřady Velkého pátku začnou v 15 hodin.

Slavnostní vigilie Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu se naopak prožívá až při soumraku. V katedrále začínají obřady ve 20 hodin.

Zelený čtvrtek, 13. dubna9 hodin: Missa chrismatis, tedy mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, celebruje otec biskup František s kněžími diecéze
18 hodin: mše svatá na památku poslední večeře Páně za kněze, kteří působili v katedrále, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady", adorace do 20 hodin, hlavní celebrant otec biskup František

Velký pátek 14. dubnaDen přísného postu a újmy v jídle
10 hodin: pobožnost křížové cesty, vede otec biskup František
11 až 15 hodin: možnost adorace a modlitby v katedrále
15 hodin: Velkopáteční obřady (bohoslužba, adorace kříže, svaté přijímání), předsedá otec biskup František

Bílá sobota, 15. dubna8 až 20 hodin: možnost soukromé adorace u Božího hrobu
9 hodin: modlitba ranních chval, předsedá otec biskup František
20 hodin: Velikonoční vigilie (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant otec biskup František; pak setkání na faře v učebně

Neděle velikonoční, 16. dubnaslavnost Zmrtvýchvstání Páně Hod Boží velikonoční
7.30 hodin: mše svatá
9.30 hodin: pontifikální mše svatá s udělením apoštolského požehnání (spojeno s přijetím plnomocných odpustků), hlavní celebrant otec biskup František; po mši svaté požehnání pokrmů
19 hodin: mše svatá

Pondělí velikonoční, 17. dubna7.30 a 9.30 hodin: mše svaté, večerní mše svatá se nekoná.

*Velikonoční bohoslužby ve farnostech podle děkanátů více na www.doo.cz