Cílem návštěvy bylo zjistit informace o podmínkách pro děti, které sem již dorazily nebo teprve dorazí z Ukrajiny, a rovněž o fungování centra a jeho nejbližší budoucnosti. 

Tara Kalaputi a Pilar Gonzales Rams, v doprovodu hlavního koordinátora KACPU Ostrava Jiřího Němčíka, psycholožky Dagmar Fišerové (oba z HZS MSK) a dvou tlumočnic, si prohlédly zejména prostor pro děti určený k hraní, relaxaci, spánku a případně dalším aktivitám.

„Zástupkyně organizace se zajímaly o postup při příchodu dětí do KACPU. Byli mimo jiné informovány o častých návštěvách skupin zábavných klaunů. Prohlédly si všechny tři dětské koutky v KACPU, které se nacházejí v registrační a relaxační části a v Komunitním centru,“ doplnil mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Nová lůžka

Během velikonočních svátků moravskoslezští hasiči také znatelně navýšili počet lůžek v relaxační části Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) na Černé louce v Ostravě.

Jak uvedl zastupující tiskový mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák, v sobotu 16. dubna v průběhu odpoledne hasiči na korbě Tatry přivezli 120 rozkládacích lůžek s matracemi.

„Devadesát z nich jsme připravili k okamžitému použití. Ve spolupráci s ostatními složkami zapojenými do chodu KACPU jsme postele rozbalili, sestavili, rozmístili, povlékli a vybavili je polštářem a spacím pytlem,“ upřesnil Jakub Kozák s tím, že bývajících 30 postelí bude připraveno ve skladu KACPU pro případ potřeby. 

K TÉMATU

Organizace UNICEF (United Nations Children’s Fund) byla založena v roce 1946 na pomoc dětem postižených 2. světovou válkou. Od roku 1953 je trvalou součásti OSN (Organizace spojených národů). Pracuje ve 193 zemí světa. Zaměřuje se na pomoc dětem sužovaným například válkou nebo hladomorem a snaží se o jejich rozvoj od narození až po dospělost. UNICEF zajišťuje prioritně zdravotní péči, potraviny, pitnou vodu a nezbytnou hygienu, dále taky ochranu před zneužíváním, násilím a riziky nemoci AIDS.
KACPU Ostrava od 1.března 2022, kdy začalo fungovat, odbavilo zhruba 13 tisíc žadatelů o azyl, z toho hasiči přidělili ubytování téměř čtyřem tisícům z nich.