Pokropení nazdobeného košíku s tradičním jídlem zavedl před dvěma lety polský kněz. O posvěcené jídlo se rodiny farníků dělí v neděli na Boží hod velikonoční. Tuto tradici udržují věřící jen v sousedním Polsku a místy na Slovensku, uvedla mluvčí Karviné Dorota Havlíková.

"Celé rodiny se sešly v kostele sv. Maří Magdalény, přinesly si nazdobené košíky hlavně s vejci, která symbolizují Velikonoce a nový život. Nechyběl ani sladký beránek jako symbol umučení Ježíše, kousky uzenin, chléb, mazanec, sůl i křen. Některé košíky měli ozdobené zelenými větvičkami," řekl stonavský starosta Ondřej Feber.

Uvedl, že mít doma na stole posvěcené jídlo je velmi zajímavý okamžik. "Máte před sebou jídlo z kostela, kde se předtím všichni sešli ke společné modlitbě. Ono pak totiž úplně jinak chutná," vysvětlil starosta.

Podle stonavského jáhna Stanislava Brzosky nejde o to, že člověk bude svatý, když sní posvěcené jídlo. "Smyslem polského zvyku je připomenout, že bychom měli poděkovat za to, že netrpíme nedostatkem," řekl jáhen.

Zvyk zavedl v pohraniční Stonavě polský kněz Janusz Trojanowicz, který byl vloni přeložen do italského San Rema. "Místní lidé si ho oblíbili, protože jim dokázal církev zajímavě přiblížit. Svěcení jídla bylo pro ně zpestřením svátků, které po jeho odchodu chybělo. Proto si farníci tento zvyk letos vyžádali po novém knězi Stanislavu Jochimkovi, který k nám dojíždí z Karviné," dodal starosta.

Podle něho bude nový kněz pokračovat i v červencovém svěcení aut, které na sv. Kryštofa zavedl ve Stonavě právě polský jezuita. "Při společné bohoslužbě požehnal řidičům a před kostelem světil jejich auta. Sám mám od něho samolepku sv. Kryštofa, ochránce řidičů, vylepenou v autě. Trojanovicz nám přiblížil historii tohoto světce. Mnoho řidičů ani neví, že dřevěná socha sv. Kryštofa stojí ve svahu nad silnicí mezi Lipníkem a Olomoucí," připomněl starosta.

"Tato tradice neříká řidičům: Jezdíte ve svatém autě, nic se vám nemůže stát. Jde spíš o vzývání světce, aby ochránil všechny účastníky silničního provozu. Člověk si musí uvědomit, že je sám zodpovědný za zdraví a život ostatních, pokud nejezdí předpisově," doplnil jáhen Brzoska.

Dodal, že Polák Trojanowicz byl od 70. let prvním knězem, který sloužil přímo ve Stonavě. "Od roku 1976, kdy zemřel poslední stonavský farář, k nám celou dobu kněží jen dojížděli. Je to důsledek 40 let jistého odmlčení, které vedlo k tomu, že nepřestárlých knězů je obecně stále nedostatek," upozornil Brzoska.