Dopravně bezpečnostní akce se konala záměrně za snížené viditelnosti (soumrak, svítání, noční doba) a byla cílena na dodržování zákona o silničním provozu s důrazem na eliminaci dopravní nehodovosti s účastí chodců a cyklistů.

Celé akce se v uvedené době zúčastnilo téměř 550 policistů z dopravní i pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, z obvodních oddělení i ze Speciální pořádkové jednotky v rámci moravskoslezského Krajského ředitelství Policie ČR.

Během dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno přesně 2385 účastníků silničního provozu (řidiči, cyklisté i chodci), přičemž bylo zjištěno 443 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 408 případů porušení zákona a 35 skutků bylo poté oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

Zkontrolovaných chodců v provozu mimo obec a za snížené viditelnosti bylo celkem 267, chvályhodné je, že všechny tyto osoby byly povinně vybaveny reflexními prvky. Jak bylo při kontrolách zjištěno a prokázáno, tak 63 chodců se dopustilo různých dopravních přestupků, což bylo u všech případů vyřízeno na místě. U chodců to hlavně bylo přecházení mimo přechody pro chodce či chůze po nesprávné straně vozovky v místech, kde není chodník apod.

Cyklisté v 5 případech porušili dopravní předpisy a rovněž i oni byli sankcionováni v příkazním řízení blokovou pokutou na místě. U cyklistů se převážně jednalo o špatné osvětlení jízdního kola či absence různých reflexních prvků, a to za snížené viditelnosti, na neosvětlených místech, v úsecích mimo bytovou zástavbu a mimo obce a města.

Ač byla celá dopravně bezpečnostní akce převážně zaměřena na chodce a cyklisty, přesto policejní hlídky kontrolovali i další účastníky silničního provozu. Orientační dechové zkoušky prokázaly přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 13 osob a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových látek v těle řidiče bylo prokázáno v 11 případech.

Mezi hlavní přestupky patřilo už tradičně telefonování za jízdy (73x), nevyhovující technický stav vozidla (61x), nepoužití bezpečnostních pásů (42x), překročení stanovené rychlosti (24x), nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti u motorového vozidla (zákonné pojištění 7x) a jízda bez platné dálniční známky (5x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního i následujícího roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření.

Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté kontrolovat i během dalších připravovaných akcí na teritoriích Bruntálu, Frýdku-Místku, Karviné, Nového Jičína, Opavy a Ostravy.