„Do tří let tam plánuje vybudovat jakousi novou náves, jak tomu říkáme, se 120 byty. Do deseti let bychom se tak měli ze stávajících 2070 obyvatel rozrůst asi o další tisícovku,“ říká Kateřina Honajzrová.

Jak se na klíčovou změnu v dějinách Velké Polomi těšíte?
Bude to obrovské téma hlavně kvůli integritě a absorpci nových lidí, ale i z pohledu infrastruktury. Nebudou to totiž jen bytové domy, ale i nové komunikace a prostory pro služby. V přízemí budou nájemní prostory pro živnostníky, nad nimi pak tři patra bytů završené sedlovými střechami. Architekt vycházel z historické zástavby v obci, které chtěl vzhled přiblížit. Objekty budou mít také dvory se spoustou zeleně, počítá se i s administrativní budovou. Úřad by měl zůstat ve stávajících prostorách.

V jaké fázi projekt nového centra obce je?
Investor řeší koordinované stanovisko na magistrátu a následně bude žádat o územní souhlas na vybudování přístupových komunikací a inženýrských sítí a žádat o povolení samotné stavby.

Je v současné době ve Velké Polomi dostatek služeb, nebo tímto záměrem investor vytrhne obci trn z paty?
Jsme na tom, co se týče služeb, poměrně dobře. Od lékárny přes zubaře až kulturu. Ale jestliže se obec rozroste o polovinu, určitě to nebude stačit. Naplníme tím kvótu služeb, které bychom tady pro nově příchozí potřebovali.

Je na tento populační nárůst připravena škola a školka?
Řešili jsme to na červnovém zastupitelstvu, protože školu máme plnou „až po strop“. Už nyní jsme proto museli vypovědět smlouvy spádovým obcím, jako jsou Dolní Lhota a Čavisov. Věděli dlouho dopředu, že tento problém nastane, a nyní k tomu došlo. Když nebudeme brát děti z okolních obcí, podle čerstvě vypracované demografické studie by nám kapacita školy i s onou tisícovkou obyvatel navíc měla dostačovat. Ve školce bude situace podle demografické studie o něco horší, nicméně i na to jsme připraveni. Kromě stávající budovy školky máme ještě další objekt, který jsme dočasně využívali od roku 2012, kdy jsme měli největší demografický nárůst. Nyní se tam učí dvě třídy základní školy, ale je možné budovu upravit zpět pro potřeby školky.

Kolik by měl vlastně soukromý investor v obci v příštích letech proinvestovat a o koho se jedná?
Jde o společnost Trade Hammer, která vlastní pozemky, a je propojená s Trimex Reality. Nemám to přímo z úst majitele, ale lidé, kteří s ním jsou v této věci v kontaktu, říkají, že jen náves by měla stát 1,5 miliardy korun. Rodinnou zástavbu nedokážu odhadnout, ale když si vezmete průměrnou cenu dnešního domu a k tomu si přičtete pozemek, tak jsme na další horentní sumě řádově ve stamilionech. Navíc v turbulentní době nárůstu cen stavebních materiálu a prací lze něco výhledově jen těžko propočítávat.

Jsou lidé připraveni, že v následujících letech bude z obce spíše staveniště?
My už v takové provizorní situaci v podstatě jsme, protože od roku 2018 budujeme kanalizaci, která se neobešla bez komplikací. Museli jsme stavbu zastavit a hledat nového zhotovitele, ale do prosince bychom měli skončit. Vesnice je tedy už nyní hodně rozkopaná a lidé toho upřímně mají už plné zuby. Lidé ze staré části Velké Polomi nárůst dopravy do nové části až tolik nevnímají, nicméně faktem je, že v nové zástavbě už nyní mají ledé problémy vyjet z místa svého bydliště, protože je tam pouze jeden výjezd. Tlačíme proto na investora, aby vybudoval další výjezd. Nemáme to na papíře, ale ústně jsme domluveni, že jej vybuduje, a dosud vše, co slíbil, také splnil.

A co vy ve funkci starostky, v níž jste nyní třetím rokem? Daří se realizovat předsevzaté cíle?
Měla jsem štěstí, že jsem předtím byla členkou rady a ještě déle v zastupitelstvu, takže jsem nějaký náhled měla, ale přesto jsem se asi prvního půl roku potřebovala zorientovat, co vše práce starostky obnáší. V malé obci hlavně nemáte odborníky. Na velkém úřadě máte na vše někoho, kdežto tady mám pár úřednic, které mají na starosti vnitřní agendu, a všechno ostatní si musíte udělat sami a shánět kontakty. To bylo asi nejhorší – vytvořit si síť kontaktů. Až po dvou letech je člověk schopen absorbovat skutečně vše, co se kolem děje, takže může začít něco plánovat a přicházet se svými vizemi a představami. I proto, pokud budu mít podporu, chci pokračovat dál, protože to nejhorší, co obec může potkat, je, když se neustále mění vedení a všichni se pořád jen rozkoukávají.