Na celách jsou pravidelně prováděny důkladné kontroly zaměřené na hledání mobilních telefonů. „V loňském ani v letošním roce žádný přístroj nalezen nebyl. Pokud si odsouzení nutně potřebují zavolat, mohou použít telefonní automaty. Jeden je umístěný v objektu na Krnovské a druhý na Olomoucké ulici,“ vysvětluje ředitel opavské věznice Ivo Turok. Volání z telefonního automatu zákon povoluje a odsouzení si hovory hradí sami. Každý je kontrolován vychovatelem, a navíc i monitorován, takže zneužití není možné.

V mužské části opavského vězeňského zařízení si trest odpykávají mladiství a také odsouzení muži v nejlehčí kategorii, u kterých není nebezpečí organizovaného zločinu aktuální. V ženské části se sice nacházejí všechny kategorie od dohledu až po zvýšenou ostrahu, ale ženy zpravidla hlavami nebezpečných zločineckých skupin nebývají. „S instalací speciálního přístroje k odhalování mobilů na celách nepočítáme. Zatím je mají hlavně vazební věznice nebo věznice s nejtěžším režimem, a pokud vím, jsou účinné,“ konstatuje ředitel Turok.

Vězeňský režim zatím nepotřebuje ani zavedení mobilních rušiček, kolem kterých je nyní ve vězeňské službě velký poprask. Také odsouzení pracující mimo objekty opavské věznice, procházejí vždy při odchodu ze zařízení i na venkovním pracovišti osobními kontrolami. „Zaměřené nejsou pouze na mobily, ale i na další nepovolené předměty včetně alkoholu nebo drog. Pro vyhledávání drog v prostorách věznice a v dopisech nebo v balíčcích používáme tři speciálně vycvičené psy,“ dodává Ivo Turok. Opavská věznice má statut drogových psů, a případné objednávání drog odsouzenými proto nemá žádný smysl, protože psí čenich bývá v takových případech neomylný i neúplatný.