„Všechny bolesti této doby chceme dát do souvislosti s křížovou cestou, kterou šel Ježíš před dvěma tisíci lety,“ podotkl za organizátory páter Daniel Vícha. Hudebně tuto modlitbu doprovodila schola z farnosti Ostrava-Přívoz.

Křížová cesta se na Velký pátek konala v kostelích, ve městech i v přírodě. Modlitba křížové cesty pod širým nebem proběhla např. na trase z Komorní Lhotky na vrch Godula v Beskydech, z Místku do Frýdku nebo okolo kostela na Cvilíně. Za tmy pak vyšli věřící na křížovou cestu ke kapli sv. Anny v polích za Opavou.

Jiří Korn
Tipy na víkend: jsou tady Velikonoce, výstava Toyen i koncert Korna a Mareše

Opravdovým vrcholem velikonočních svátků je ale až slavnost Vzkříšení, kterou křesťané začínají slavit již na Bílou sobotu večer. Na některých místech pokračují účastníci bohoslužeb z kostelní slavnosti k radostnému setkání u společného stolu. Například v Bílovci plánují farníci společné pohoštění hned po večerní mši svaté. Na Ostravici zase v neděli 31. března odpoledne pořádá farnost Velikonoční výstavu vín.