Zkrášlování veřejného prostoru, který z Havlíčkova nábřeží vytvořil „ostravskou Kodaň“, bylo dokončeno začátkem roku 2022 a od té doby se místo u mostu Miloše Sýkory stalo chloubou centra Ostravy. Díky skleněným plochám na zábradlí mohli procházející obyvatelé vidět na řeku a užít si tak chvíle pohody.

Ve večerních hodinách se zde zdržuje i mnoho zákazníků protějšího street café Dock. Visutá galerie ale byla do dnešního dne znečištěna pavučinami, prachem a jinými nečistotami, který vytvořil šedý filtr, přes který nebyl na řeku zrovna vábný pohled. K tomu, zda dojde k vyčištění vysuté galerie u Sýkorova mostu, zaslal Deník podnět k vyjádření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve středu 3. července. Odpověď redakce získala až v pondělí 8. července:

„Mytí a údržba je prováděna na základě aktuální potřeby, neprovádí se v pravidelných intervalech. Poslední mytí bylo započato v minulém týdnu, ale z provozních důvodů nebylo dokončeno. Aktuálně dnes, tedy 8. července, ho dokončujeme,“ uvedla Barbora Lupečková za Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Visutá galerie se tak dočkala vyčištění a návštěvníci si mohou opět vychutnat pohled na řeku Ostravici bez pavučin a nečistot.