Svým vozidlem značky Suzuki při tomto manévru míjela vozidlo strážníků, které v předmětné křižovatce stálo v danou chvíli na červenou. Vzhledem k závažnosti situace se strážníci jali pronásledovat vozidlo a po krátké chvíli jej předepsaným způsobem zastavili.

Co konkrétně vedlo řidičku k takovémuto jednání se však hlídce nepodařilo zjistit. Řidička strážníkům pouze uvedla, že vůbec nevěděla, proč najela do protisměru a pak už nevěděla, jak má jet dál.

Naštěstí při tomto nebezpečném manévru nedošlo ke zranění ostatních účastníků silničního provozu. Provedená dechová zkouška u řidičky vyzněla negativně. Svůj způsob jízdy bude řidička vysvětlovat před příslušným správním orgánem.