DENÍK ZAUJALO

Wichterlovo gymnázium zavedlo začátkem školního roku novinku. Místo papírové třídnice začali používat systém elektronické třídní knihy. Ty jsou sice velice podobné svým papírovým předchůdcům, oproti nim však mají další výhody navíc. Systém tak například může sledovat studenta už od podání jeho přihlášky na školu až po jeho výstupní maturitní vysvědčení.

„Hlavním důvodem zavedení dalšího elektronického programu je hlavě technický rozvoj a pokrok. Neméně důležitým důvodem je usnadnění práce třídním učitelům a také kantorům cizích jazyků, kteří měli s přenášením klasických třídních knih ze skupiny do skupiny problémy a zdržovalo je to ve výuce,“ řekl Antonín Balnar, ředitel Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě.

Program umožňuje třídním rychlejší orientaci v zameškaných hodinách žáků. Na konci každého pololetí pak odpadá zdlouhavé sčítání zmeškaných hodin, protože samotný systém je schopen bilanci sestavit.

„V praxi to je velmi jednoduché, učitel po příchodu do třídy nebo během hodiny do programu zapíše přítomné žáky, popřípadě může dopsat poznámky jako jsou pozdní příchody, dřívější odchody nebo nekázeň studenta. Všechny tyto informace program zpracuje,“ vysvětlil dále Balnar.

Technickým vybavením, které je potřebné k provozu tohoto systému, jsou pouze základní počítače a internetová síť. Na Wichterlově gymnáziu tak využili staré nevyhovující počítače z učeben informační techniky, které svými schopnostmi systému stačí. Tyto počítače jsou umístěny v každé z učeben.

On-line třídní knihu začíná v této době využívat stále více středních škol. „Program máme zaveden jen jako pilotní projekt a postupně se budeme propracovávat k plnému provozu. Očekáváme, že nám tento program usnadní a ulehčí mnoho práce,“ řekl ředitel gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě. Ve sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě- Zábřehu dokonce projekt snížil zameškané hodiny studentů. Ředitel Václav Štencl si elektronickou třídnici velice pochvaluje.

Porubské gymnázium, pojmenované po vynálezci kontaktních čoček Otto Wichterlem, využívá systém Bakaláři. Ten umožňuje kromě vedení elektronické třídnice také správu dalších oblastí administrativy, se kterou se škola potýká. „Důležitý je pro nás rozvrh hodin, rozpis maturit a v neposlední řade evidence žáků a zaměstnanců, všechny tyto možnosti programu využíváme,“ řekl ředitel Balnar a dodal, že systém si chválí i samotní kantoři, kteří tyto elektronické projekty přijali za své. Jedinou nevýhodou elektronické třídnice tak je možnost ztráty dat, té se však snaží předejít na gymnáziu každodenním zálohováním.

MARTINA KOZIOLOVÁ