Víkendová akce byla zaměřena na všechna veřejná prostranství města, největší důraz byl ale kladen na dětská hřiště, okolí základních a mateřských škol, pískovišť, parků a odpočinkových zón.

Výsledkem pak bylo celkem dvě stě osmdesát jedna nalezených použitých injekčních stříkaček a jehel.

Ostravští strážníci čistili dětská hřiště od nebezpečného odpadu po narkomanech.Ostravští strážníci čistili dětská hřiště od nebezpečného odpadu po narkomanech.Zdroj: se souhlasem MPO

„Strážníci jsou ke sběru použitých jehel proškoleni, včetně postupu při manipulaci s tímto infekčním materiálem. Stejně tak jsou k jejich sběru vybaveni gumovými rukavicemi, kleštěmi, dezinfekcí a speciálním obalem (kyblíkem) na infekční materiál," sdělil Jindřich Machů za moravskoslezské strážníky.

Na místě tragédie vzniklo pietní místo.
Tragickou srážku na přejezdu nepřežily dvě děti. Jejich otce dnes čeká soud

V předchozím roce ostravští strážníci sesbírali celkem tři tisíce devět set osmdesát devět stříkaček s jehlami! V porovnání s rokem 2022 došlo k mírnému nárůstu použitých stříkaček, a to o tři sta padesát jedna kusů.

„Převážnou část zajištěných stříkaček a jehel strážníci v roce 2023 sesbírali na základě oznámení občanů, za což jim děkujeme. Nálezy jehel hlásí strážníkům mnohdy i samy děti. Ty jsou s touto problematikou seznamovány v rámci besed, které strážníci-preventisté realizují ve spolupráci s jednotlivými základními školami," uvedl dále Machů.

Letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově se daří.
Ostravské Letiště Leoše Janáčka v kladných číslech: nárůst pasažérů a nové linky

Odhozené jehly a injekční stříkačky mohou být mnohdy nositelem řady infekčních chorob. Proto se doporučuje na stříkačku nikdy nesahat, zavolat na linku 156, řídit se pokyny dispečera linky 156 a vyčkat na místě do doby příjezdu strážníků.