Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Ostravě pokračuje v nastoleném trendu posledních let – opravě klíčových mostů, na které se dlouhé roky vůbec nesáhlo. Pro řidiče to letos znamená nemalé komplikace na dvou vytížených tazích – v Místecké ulici nad vjezdem do Dolních Vítkovic a v Rudné ulici nad Polaneckou ulicí kousek za dálničním přivaděčem ve směru na Porubu.

Fotogalerie: Ostrava, MHD, schéma uzavírek a objížděk pro léto, 25. 6. 2024

Zahájení prací v Místecké ulici na mostě nad Ruskou ulicí ŘSD odhaduje na přelom léta a podzimu, práce za zhruba 16 milionů korun mají trvat asi čtyři měsíce. „Provoz předpokládáme obousměrný vždy po jednom mostním objektu, kdy budou v dostatečné vzdálenosti vybudovány přejezdy ve středním dělícím páse,“ řekl Deníku mluvčí ŘSD Miroslav Mazal s tím, že bližší informace budou známy po výběru zhotovitele a podpisu smluv. Určitá omezení však ŘSD předpokládá i v Ruské ulici právě pro vjezd do areálu Dolních Vítkovic.

Mnohem déle se budou stavaři pohybovat na mostech přes Polaneckou ulici v Rudné ulici. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že demolice mostu by předpokladem měla začít na podzim a cenu odhadujeme na asi 170 milionů korun,“ popsal předběžný plán Miroslav Mazal, podle něhož práce mají trvat dvě stavební sezony, tedy skoro dva roky, a provoz bude veden pravděpodobně obousměrně střídavě po jednom a následně druhém mostu. V případě obou staveb, obdobně jako u těch z minulých let, tedy bude průjezd zúžen na polovinu. ŘSD bližší informace zveřejní po výběru zhotovitelů, nyní reagovalo na iniciativu Deníku.

S druhou zmíněnou stavbou nepřímo souvisí také plány Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK), která právě v Polanecké ulici ve Svinově „při jednom“ vybuduje nový kruhový objezd. Zahájení prací a dopravní omezení se očekávají už v létě.

Velké změny a omezení v centru města

Zejména dvěma velkými akcemi promluví do fungování města – a v tomto případě lze nutno zdůraznit že i do jeho podoby – Dopravní podnik Ostrava. S plánovanou modernizací města v oblasti krajského úřadu a domu kultury (stavba koncertní síně, parkovacího domu a Černé kostky, pozn. red.) souvisí také avizovaná modernizace samotné ulice 28. října. Jako první se zde v létě do akce vrhne s modernizací tramvajové trati právě DPO, a to v úseku od náměstí Republiky po křižovatku s ulicemi Výstavní a Novinářskou. Stavět se bude pevná jízdní dráha, aby se utlumily vibrace a hluk z trati. Očekávané náklady jsou 115 milionů, detailní informace včetně dopadu na dopravu v oblasti (rovněž s ohledem na práce u domu kultury) budou známy po uzavření veřejné zakázky v nejbližších dnech.

Ještě větší dopad bude mít estetizace a modernizace přepravního uzlu a zastávek Karolina, které mají být hlavním přestupním bodem v Ostravě i pro plánovaný projekt „ostravské metro“. Proto je nutné zajistit větší kapacitu zastávek, které budou na nových nástupištích zastřešeny pod ocelovou konstrukcí. Kvůli velkému dopadu na osobní i hromadnou dopravu v celé lokalitě se s pracemi počítá rovněž o prázdninách, nanejvýš pravděpodobné je i omezení automobilové dopravy. Rovněž zde ale zatím nejsou známy bližší informace.

Co se centra města týká, až do konce prázdnin se počítá také s úplnou uzavírkou Nádražní ulice u zastávky Muglinovská, kde bude na programu rekonstrukce parovodu.

Další omezení na výpadovce na Frýdek-Místek

Ostravské komunikace (OK) mají letos v plánu tři stavby se zvýšeným dopadem na dopravu. Do srpna potrvá aktuální částečná uzavírka a jednosměrný provoz dotýkající se lidí mířících do Fakultní nemocnice Ostrava a VŠB-Technické univerzity Ostrava při opravě vozovky v ulici Dr. Slabihoudka. Objížďka vede po Studentské a navazujících ulicích.

V červnu se OK vrhly na opravu mostu v Hrabovské ulici přes Místeckou. „Hlavní poruchou je zatékání vody do nosné konstrukce mostu přes porušenou izolaci a dilatační závěry,“ popsal místopředseda představenstva OK Miloš Novák s tím, že na mostě bude během prací úplná uzavírka, „dole“ na Místecké pak částečné omezení dopravy. Opravu provede firma Firesta Brno, práce potrvají do října.

Zatékání vody přes porušenou izolaci a dilatace do nosné konstrukce je také důvod opravy podchodu v ulici Dr. Martínka u Venuše v Ostravě-Jihu, kde je před podpisem smlouvy s vybranou firmou. „Vždy jeden jízdní směr bude uzavřen, druhý bude mít obousměrný provoz. Doba realizace se předpokládá do 60 dnů a bude od července do srpna,“ upřesnil Miloš Novák.

Nové vozovky v délce kilometrů

Na léto má spoustu akcí připravených také SSMSK na takzvaných dvojkách a trojkách. Během prázdninových měsíců se chystají opravy například v ulicích Slovenská a Švermova v Ostravě-Přívoze, včetně úseku s kruhovým objezdem a pod mosty dálničního přivaděče.

Změna už zažitých pořádků čeká také Polanku nad Odrou. V květnu sice skončí rekonstrukce mostu přes řeku Odru v ulici 1. května, silničáři se však přesunou na druhý konec této ostravské městské části a od 1. července začnou rekonstruovat most přes místní potok Polančici. Hotovo má být do konce října.

Od srpna bude život stavební sezona komplikovat život lidem v Hrabové. Hlavní tah městskou částí, ulice Paskovská, dostane nový povrch a práce si vyžádají nemalá dopravní omezení.

Během prázdnin bude komplikovanější doprava také do lázní v Klimkovicích, protože se bude opravovat tříkilometrový úsek vozovky v Husově ulici, práce se navíc musejí zkoordinovat se stavbou kanalizace. A SSMSK se bude o prázdninách činit i v Mariánskohorské ulici, kde se bude opravovat víc než kilometr dlouhý úsek vozovky ve směru na vodárnu.

V letních měsících dostane nový povrch i hlavní průtah Vřesinou v délce jednoho kilometru a v Krásném Poli bude rovněž během prázdninových měsíců zcela uzavřen téměř dvoukilometrový úsek Družební ulice při pokládce nového povrchu vozovky.

Na změnu se musejí připravit také lidé v Mariánských Horách a Hulvákách. V červnu má sice skončit úplná silniční uzavírka v ulici Přemyslovců v úseku mezi Mariánským náměstím a Hudební ulicí, kvůli přetrvávající rekonstrukci kanalizace a vodovodu se však dělníci a silničáři přesunou do dalšího úseku mezi ulicemi Hudební a Korunní, nadále tedy bude komplikovanější dostat se například na místní radnici. Práce potrvají do 25. srpna.

Mezi Šenovem a Vratimovem je od července do listopadu třeba počítat také s omezením provozu v ulicích Šenovská a Datyňská. Investorem je Moravskoslezský kraj díky programu IROP.

K tématu

Hlavní dopravní stavby v Ostravě a na Ostravsku

a) 15. 4. až 31. 8.: ul. Dr. Slabihoudka (Poruba, oprava silnice v úseku Studentská ul. – ul. 17. listopadu)

b) 15. 5. až 24. 6.: I/11 „Rudná“ (Šenov, stavba cyklolávky, 15. a 16. 6. úplná uzavírka)

c) červen až červenec: Hlavní ul. (Vřesina, oprava vozovky)

d) červen až říjen: Místecká ul. (Nová Bělá, rekonstrukce mostu v Hrabovské ul.)

e) 10. 6. až 25. 8.: ul. Přemyslovců (Mariánské Hory, oprava kanalizace mezi ul. Hudební a Korunní)

f) 13. 6. až 31. 8.: Nádražní ul. (Moravská Ostrava, rekonstrukce parovodu u zastávky Muglinovská)

g) 1. 7. až 31. 8.: Husova ul. (Klimkovice, oprava vozovky)

červenec až srpen: ul. Dr. Martínka (Jih, rekonstrukce podchodu u Venuše)

h) červenec až srpen: Slovenská ul. a Švermova ul. (Přívoz+Mariánské Hory, oprava vozovky)

ch) červenec až srpen: Mariánskohorská ul. (Nová Ves, oprava vozovky)

i) červenec až srpen: Družební ul. (Krásné Pole, oprava vozovky)

j) 1. 7. až 31. 10.: ul. 1. května (Polanka n. O., oprava mostu přes Polančici)

k) červenec až listopad: ul. Šenovská a Datyňská (Šenov, modernizace vozovky)

l) od léta: Polanecká ul. (Svinov, stavba rondelu)

m) od léta: ul. 28. října (Moravská Ostrava, modernizace tram. trati v úseku nám. Republiky – Novinářská ul.)

n) od léta: ul. 28. října (Moravská Ostrava, modernizace zastávek Karolina)
o) od srpna: ul. Paskovská (Hrabová, oprava vozovky)

p) léto/podzim (4 měsíce): Místecká ul. (Vítkovice, oprava mostu přes Ruskou ul.)

q) od podzimu (2 roky): Rudná ul. (Svinov, oprava mostu přes Polaneckou ul.)