Charita Ostrava nabízí bezplatný seminář, na kterém profesionální zdravotní sestry vysvětlí, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a poskytnou další související informace ze zdravotní a sociální oblasti.

„Podávání stravy, tekutin a léků, provádění osobní hygieny či polohování, jako prevence vzniku proleženin, připraveny jsou také praktické ukázky," popisuje tiskový mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.

Účastníci semináře se dozvědí o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka.

Ty je možno zapůjčit v charitní půjčovně kompenzačních pomůcek, jejich katalog a další informace najdete na webu Charity Ostrava.

K TÉMATU

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 16. února od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, v Charvátské ulici 8 v Ostravě-Výškovicích. Je potřeba se předem přihlásit u Mgr. Markéty Štěpánové, telefon: 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz.