„Jsem velmi poctěna tímto oceněním a jsem šťastná, že mohu pomáhat při různých společenských akcích, výstavách, ale také při vycházkách po stopách historie některých ostravských obvodů,“ svěřila se včera spokojená vítězka.

Už téměř jedenáct let spolupracuje se sklárnou Moser, a. s., v Karlových Varech jako designérka. Proto měla tak velkou radost, když jednou z cen, kterou včera obdržela z rukou ostravského primátora Tomáše Macury, byla skleněná plastika Bořka Šípka.

Seniora roku 2017 vybírala odborná komise z devatenáctky mimořádně aktivních osobností starších pětašedesáti let, navržených seniorskými organizacemi, městskými společnostmi a jednotlivci na území Ostravy, z nichž sedm se jich dostalo do nejužšího výběru. Byli to Miloslav Hořínek, Ladislav Vonzino, Antonín Blažek, Vlasta Maňásková, Marie Viková, Miroslav Šmíd a Lenka Kocierzová.

V letošním roce byl společně s tradiční kategorií jednotlivců vyhlášen opět i výsledek ankety Klub seniorů 2017. Ocenění získal Klub seniorů z Ostravy-Plesné.