„Největší investice šla do rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad, do sportovního areálu U cementárny a postupně do rekonstrukcí jednotlivých domů," popsal vítkovický starosta Petr Dlabal největší z celkem osmnácti projektů, které byly v uplynulých letech realizovány. Posledním je víceúčelové hřiště v Sirotčí ulici. Slavnostně bylo předáno v minulém týdnu.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Budoucnost Vítkovic, jak zní celý název, byl zastupitelstvem města schválen v roce 2009. „Zabývá se hlavně otázkou romské komunity a sociálně vyloučenými lokalitami trávením volnočasových aktivit dětí a dospělých v dané oblasti," vysvětlila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Zahrnuje revitalizace veřejných prostranství, regeneraci bytových domů i pilotní projekt zaměřený na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením.

„Statutární město Ostrava vyčerpalo na tento projekt dotaci z Evropské unie v celkové výši 153 miliony korun," doplnila Vojkovská.

Vítkovičtí mají nyní před sebou nelehký úkol. Pět let od předání musí zajistit takzvanou udržitelnost. V praxi to znamená, že opravu poničených věcí budou hradit ze svého. A první náznaky zde jsou. Sám starosta Dlabal prostřednictvím místního zpravodaje vyzývá občany, aby opravené domy či komunikace neničili. „Přiznám se, že tento úkol je v některých lokalitách nad lidské síly. Do oblasti kolem Sirotčí ulice bylo z programu IPRM investováno nemálo peněz, byly zde velmi pěkně zrekonstruovány domy i komunikace. V současné době řešíme nejen různá poškození budov, ale mizejí také dopravní značky. To znamená nejen finanční újmu, ale především obrovské nebezpečí pro řidiče i chodce," apeluje Petr Dlabal na místní obyvatele.

Jak nastínil, možnou obranou proti těmto nepravostem je nejen zvýšený dohled městské policie či všímavost občanů, ale také například nájemní smlouvy, které obvod uzavírá s nájemníky obecních bytů jen na rok a postupně je prodlužuje. Do domů, které jsou po rekonstrukci, navíc čas od času vyráží na kontrolu také úředníci místní radnice.