Bronchoskop bude využit především na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) a operačních sálech k zavádění intubačních kanyl, úprav jejich poloh nebo při odstranění cizorodého materiálu s cílem obnovení zprůchodnění dýchacích cest.

„Ročně tento přístroj používáme u akutních stavů přímo na operačních sálech, jednotkách intenzívní péče a ARO a přímo na plicním oddělení zhruba 30krát,“ uvedl primář plicního oddělení Jaromír Roubec s tím, že tento bronchoskop je použit u těch pacientů, u kterých nelze při operaci zajistit dýchací cesty běžným způsobem. 

Fakultní nemocnice Ostrava. Ilustrační foto
Ostravské nemocnice nabízejí lidem vyšetření na urologii