V obřadní síni a dalších prostorách jsou k vidění ukázky kronik, starých knih a předmětů, vítězné žákovské prace  soutěže O cenu starosty 2012 na téma Vítkovické zajímavosti. Výstavu Mnichov, okupace, osvobození zapůjčila SPŠ Ostrava-Vítkovice, Zengrova 1.

Do 11. května 2012 budou v budově probíhat besedy s kronikářkou a prohlídky radnice a to v úterý, čtvrtky a pátky od 10.00 do 15.00 hodin, v pondělí a středy od 10.00 do 17.00 hodin (mimo státní svátek 8. května 2012).

Ve středu 9. května v 16.00 zve veřejnost vedení radnice na koncert MPS Vítkovice v obřadní síni radnice spojený s Vitkovickou štokrlou, besedou se členy sboru o jeho historii.