Naprostá většina ze 170 zaměstnanců, kteří odešli v závěru uplynulého měsíce ze společnosti Evraz Vítkovice Steel, skončila pracovní poměr se společností dohodou. Uvedl to mluvčí firmy Jaromír Krišica.

„V současnosti žádné další snižování počtu zaměstnanců nepřipravujeme ani neplánujeme,“ dodal Krišica. Doplnil také, že v těchto dnech pracují ve vítkovickém Evrazu všechny provozy.

K prvnímu srpnu měla společnost Evraz Vítkovice Steel 1270 zaměstnanců. Červencové snížení počtu pracovníků o 170 lidí vysvětlil generální ředitel a předseda představenstva Zbyněk Kvapík dlouhodobým snížením poptávky po výrobcích huti a dramatickým poklesem jejich ceny.

„V této situaci jsme přinuceni ponechat ve společnosti zejména zaměstnance s maximální odborností a schopností vzájemné zastupitelnosti v jednotlivých profesích,“ uvedl už v červenci generální ředitel vítkovického Evrazu.