Těžební společnost uskuteční také dohodnutý sociální program, v jehož rámci bude odcházejícím zaměstnancům vyplacen až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku. Veškeré náklady v předpokládané výši 3,3 miliardy korun na technickou likvidaci dolu a 1,4 miliardy korun na sociální program ponese OKD, a nebudou tak hrazeny ze státního rozpočtu. Potřebné peněžní prostředky již OKD nashromáždila ze zisků v letech 2021-2023.

„Tímto usnesením vláda potvrdila, že můžeme realizovat vše, co jsme chtěli uskutečnit vlastními silami a z vlastních prostředků: vypořádat po ukončení hornické činnosti zaměstnanecké záležitosti a uklidit po sobě. Veškeré potřebné finance ve výši 4,7 miliardy korun již máme na účtu, od státu nebudeme potřebovat ani korunu,“ uvedl Roman Sikora, generální ředitel OKD.

OKD předpokládá ukončení těžby na přelomu let 2025 a 2026. Poté bude přibližně 3 roky provádět technickou likvidaci dolu ČSM a připravuje se také na případné další podnikání v oblasti výroby uhelných směsí a zelené energie.

close Těžba uhlí v dolech na Karvinsku. info Zdroj: se svolením OKD zoom_in Těžba uhlí v dolech na Karvinsku.

„To, že OKD po ukončení těžby nezanikne, je dobrou zprávou pro naše zaměstnance, kteří zde budou chtít pracovat i po ukončení těžby. Pro technickou likvidaci a plánované podnikatelské aktivity budeme nadále potřebovat několik set pracovníků,“ doplnil Roman Sikora.