Zástupci agentury a náměstek primátora Martin Štěpánek se domluvili na tříleté spolupráci.

Na klidném chodu života ve městě by se měl nově podílet pětičlenný tým v čele se zkušeným lokálním konzultantem Martinem Navrátilem.

„Spolupráce agentury s městem, která bude trvat nejméně tři roky, se promítne do všech oblastí, kterými se Ostrava v souvislosti s obyvateli vyloučených lokalit a ubytoven zabývá. Přispěje k rozvoji různých forem podpory zaměstnanosti a vzdělávání, pomůže řešit problémy v oblasti bydlení, ale i rizikového chování spojeného se sociálním vyloučením," uvedl Martin Navrátil z Agentury pro sociální začleňování.