Takzvaný malý železniční koridor zvýšil maximální rychlost vlaků z dřívějších 60 až 80 kilometrů v hodině na 100 kilometrů za hodinu, což znamená zkrácení cesty přibližně o 15 minut. Důležitý je také ekologický přínos, elektrizace snížila prašnost a hlučnost dopravy i množství exhalací. Stavba stála necelé dvě miliardy korun, řekl generální ředitel Správy železniční a dopravní cesty Jan Komárek.

Přestože elektrické vlaky jezdí mezi Opavou a Ostravou už od poloviny loňského prosince, oficálně byla elektrifikace této trati dokončena právě v minulých dnech.

Projekt zahrnoval modernizaci celého traťového úseku, předelektrizační úpravy i vlastní elektrizaci jednokolejné trati z OstravySvinova do stanice Opava–východ v délce téměř dvacet devět kilometrů. Jednalo se zejména o úpravy železničního spodku a svršku pro zvýšení traťové rychlosti na sto kilometrů za hodinu. V železniční stanici Opava–východ stavbaři postavili nové ostrovní nástupiště včetně podchodu a v celém úseku rekonstruovali 48 mostů. Nové moderní sdělovací a zabezpečovací zařízení včetně dispečerské řídicí techniky umožňuje dálkové řízení dopravy ze železniční stanice Ostrava-Svinov.

V současné době probíhá ještě rekonstrukce výpravní budovy. Nový kabát dostává fasáda a po jejím dokončení jako poslední přijde na řadu dostavění nástupiště u nádražní budovy.

Stavba byla zahájena v roce 2004. Její celkové investiční náklady dosáhly 1,931 miliardy korun (z toho náklady realizace činily 1,796 mld.), byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.