Jednání se za kraj zúčastnili hejtman Ivo Vondrák, 1. náměstek Lukáš Curylo i náměstek pro dopravu Jakub Unucka. Zatím není známo, co na jednání zaznělo, nicméně posun nastal.

„Bylo dohodnuto, že do konce prosince budou ze strany vlastníků pozemků dodány konkretizované požadavky jako podklad pro další jednání o dohodě o narovnání,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová s tím, že získané informace budou předány Ředitelství silnic a dálnic. Dalším setkáním, které má kraj zprostředkovat, bude jednání manželů Richtárových přímo se ŘSD.

Pondělní jednání však neznamená zastavení procesu vyvlastnění pozemků – jedné z možných variant, jak dokončit Prodlouženou Rudnou. Ta už předminulý týden získala EIA, posouzení vlivu stavby na životní prostředí, čímž mohlo být zahájeno vyřizování stavebního povolení k dokončení rychlostní silnice. 

Budova ředitelství firmy ArcelorMittal Ostrava
Odboráři z huti chystají na čtvrtek protestní mítink