14. ledna měření Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zahájil a 14. dubna je ukončil. Nyní jsou známy výsledky průlomové studie BORA, která byla časově i věcně propojena s projekty KAPOO (krajský asistenční plán pro oblast ochrany ovzduší) a ARAMIS. Podílely se na nich vedle ČHMÚ také město Ostrava a Moravskoslezský kraj, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě i sama společnost Liberty.

VÍTE ŽE?
Měření emisí provádějí autorizované skupiny, které ze zákona o ochraně ovzduší najímá provozovatel. Kontroluje je Česká inspekce životního prostředí, která má vlastní měřící skupinu. Kraj či město žádnou takovou měřící skupinou nedisponují.

Unikátní měření a hodnocení kvality ovzduší a příčin znečištění na Ostravsku bylo založeno na datech ze tří stanic umístěných v závětří areálu Liberty Ostrava – severně v Kunčičkách, severovýchodně v Radvanicích a východně v Bartovicích.

„Pro identifikaci zdrojů na Ostravsku byly vůbec poprvé využity koncentrace benzo[a]pyrenu získávané v tříhodinovém intervalu, přičemž dosud bylo obvyklé časové rozlišení po čtyřiadvaceti hodinách. To nám umožnilo dosáhnout vyšší rozlišovací schopnosti a spolehlivosti modelu,“ řekl Deníku hlavní zpracovatel projektu Radim Seibert z ČHMÚ s tím, že získané výsledky platí pro zimní až přechodné období.

Pohled na huť Liberty Ostrava, kdysi ArcelorMittal Ostrava, původně Novou Huť Klementa Gottwalda. Ilustrační foto.
Zelená ocel: Liberty nechce zanechávat uhlíkovou stopu, mají padnout miliardy

Ve filtrech stanic se zachytily primárně částice tvořené organickým uhlíkem, ale i sírany, dusičnany, elementární uhlík a amonné ionty. Data i materiál byly podrobně zkoumány a výsledek je následující.

Tisíc rukojmích

„Hlavní příčinou vzniku tohoto typu znečištění jsou zde emise individuálního vytápění domácností. Také se potvrdilo, že lokalita stálého imisního monitoringu v Radvanicích, lokalita Nad Obcí, je umístěna v místě silného lokálního vlivu průmyslového zdroje. Údaje z této stanice jsou však reprezentativní pouze pro její nejbližší okolí (řádově stovky metrů od stanice) a nejsou použitelné pro hodnocení kvality a příčin znečištění ovzduší v Ostravě-Radvanicích jako celku, natož v okolních městských částech, ani v širším okolí,“ popsal zjištěné výsledky Radim Seibert.

Deníku je shrnul také hejtman Ivo Vondrák. „Podle poslední relevantní studie ČHMÚ, kterou má krajský úřad k dispozici, je vliv průmyslového areálu ostravské Liberty dominantní (u benzo(a)pyrenu ze dvou třetin a u prachu z jedné třetiny) jen pro úzký pás z areálu podniku směrem na Ostravu-Bartovice, což ovlivňuje život odhadem 400 až 1500 obyvatel,“ uvedl hejtman, podle něhož je to pro tamní obyvatele nepříjemná zátěž, která se bude snižovat spuštěním nové hybridní ocelárny a ukončením provozu jedné koksovací baterie a jedné aglomerace.

Pohled na huť Liberty Ostrava, kdysi ArcelorMittal Ostrava, původně Novou Huť Klementa Gottwalda. Ilustrační foto.
Liberty Ostrava pod drobnohledem: jaký je skutečný vliv huti na zdraví lidí?

„Ve všech ostatních částech Bartovic, v Radvanicích, Kunčičkách, Šenově a Vratimově, je dominantním zdrojem znečištění ovzduší lokální vytápění,“ apeluje na lidi, aby využili krajské kotlíkové dotace a své neekologické kotle vyměnili.

Celý projekt BORA kromě Ostravy zahrnoval také polské příhraničí a Moravskou bránu, rozmístěno bylo celkem osm měřících stanic, kde se výsledky vyhodnocovaly měřením, modelováním, statistikou i zpětnými trajektoriemi. Celá kampaň trvala jeden rok.

Lidé žijící v okolí hutního gigantu výraznější změny nezaregistrovali. Situace se ale podle nich určitě zlepšila.
Kdysi hnus, už lepší, ale... Jak se žije a dýchá u hutního gigantu v Ostravě?