Město Ostrava převezme za symbolickou jednu korunu od společnosti RPG Byty více než 23 kilometrů vodovodní a 28 kilometrů kanalizační sítě. Radní již o tomto „nákupu" jednají a souhlasí s ním i vlastník, společnost RPG Byty.

„Vodovodní a kanalizační sítě, které jsou doposud v majetku naší společnosti, jsme historicky zdědili, a tudíž museli i provozovat a udržovat, aniž by to bylo hlavním předmětem naší činnosti," vysvětlil Petr Handl, mluvčí společnosti RPG.

Různé ceny

Základním motivem pro uskutečnění převodu vodovodní sítě na Ostravské vodovody a kanalizace (OVAK), v nichž má Ostrava stále podíl, bylo podle jeho slov sjednocení cen vodného a stočného na celém území města. To také potvrzuje náměstek ostravského primátora Dalibor Madej. „Týká se to více než deseti tisíc obyvatel města, kteří dnes mají vodu dražší než ostatní," řekl Madej.

Celkem se převod dotkne zhruba 2200 nájemních bytů RPG a tří set domů soukromých vlastníků, kteří jsou na síť RPG napojeni.

Jedná se o domácnosti na území městských obvodů Michálkovice, Moravská Ostrava, Radvanice, Slezská Ostrava a Vítkovice. Ti dnes platí za vodné a stočné o 16 korun na „kubík" vody více než ostatní Ostravané. „Společnost RPG Byty kalkuluje ceny vodného a stočného s nulovou mírou zisku a pouze s promítnutím ekonomicky nezbytných nákladů. Rozdíl v ceně vodného a stočného oproti společnosti OVAK je způsoben jiným rozsahem infrastruktury a jiným počtem domácností, na které se nezbytné náklady spojené s provozem rozpočítávají," vysvětlil Handl.

„Zatímco společnost OVAK provozuje síť o délce přes tisíc kilometrů, v případě RPG je to jen 23 kilometrů," dodal Handl.

Samotný převod infrastruktury bude realizován v roce 2014. Sjednocení ceny vodného a stočného by se měly dotčené domácnosti dočkat později. Zatímco zástupci města to odhadují na polovinu příštího roku, RPG spíše od roku 2015.

Radní si nechali také vyčíslit z obou stran předpokládané náklady na opravu sítí, které se chystají převzít. „RPG nám to odhadlo na 73 miliony korun, OVAK odhadl, že to bude kolem 148 milionů korun. Takže ta částka bude někde mezi, dodal náměstek Madej.