Tukové částice se ale při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. „V potrubí pak vzniká velmi odolná ucpávka, která ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se rovněž nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi," vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Do kanalizace podle něj v žádném případě nepatří ani hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. „WC by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. Slouží pak jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit," varuje Jan Tlolka. Použité tuky a oleje podle něj patří do sběrných dvorů. „Například v Českém Těšíně umístil do ulic kontejnery pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv," doplnil Jan Tlolka.

Co do kanalizace nepatří?

Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích, pevné předměty, zbytky potravin (biologický odpad), hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší), chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky ani léky.