„Už víme, že v některých částech navrhovaných tras bude nutné udělat určité změny, aby ta stavba byla jednou reálně proveditelná. Pokud bychom chtěli propojit všechny tři řeky, přišlo by to na 610 miliard korun,“ uvedl Luděk Sosna, ředitel odboru strategie ministerstva dopravy.

Na konferenci Oderské fórum se hovořilo podrobněji také o splavnění řeky Odry v úseku z polského města Kędzierzyn-Koźle po Ostravu. O říčním spojení Polska a severu Moravy (až k Mošnovu) se mluví mnoho let a obě strany na tom mají eminentní zájem.

Pokud by po Odře mohly v tomto úseku plout nákladní lodě, moravskoslezský i jihopolský region by z toho mohly ekonomicky profitovat.

Nicméně už nyní se ví, že v některých částech těch tras bude nutné udělat určité změny, aby ta stavba byla jednou reálně proveditelná.

„Pokud jde o oderskou větev, je potřeba najít dohodu s polskou stranou v místě hranice mezi Českou republikou a Polskem, v Chráněnou krajinnou oblastí Poodří se pak chceme vyhnout těm nejcitlivějším chráněným místům a trasu posunout, aby nešlo ke kolizi s CHKO,“ dodal Sosna.

Poláci už mají zpracovány plány rozvoje vnitrozemských vodních cest s výhledem do roku 2030, jejichž součástí je také model modernizace Oderské vodní cesty ze Štětína do Kędzierzyn-Koźle. Zástupci polské ministerstva námořního hospodářství nicméně přiznávají, že jsou v přípravách za českou stranou pozadu.

„Provádíme analýzy zájmu, ptáme se obcí i podnikatelů. Výsledky bychom mohli znát možná už v příštím roce,“ řekl Przemyslaw Żurowski z Ministerstva námořního hospodářství.

Vládní zmocněnec Jiří Cienciala na bohumínské konferenci připomněl, že projekt česko-polské oderské vodní cesty je nutné dostat mezi vládní priority.

Když se mluvilo o financování tohoto megaprojektu, reagoval Luděk Sosna z ministerstva dopravy, tím, že tato otázka je zatím otevřená.

„Nejprve musí být prokázána ekonomická efektivita té stavby a projekt musí schválit vláda. Další administrativní procesy musí iniciovat další ministerstva, případně kraje. Co se týče financování. Aby se takový projekt posunul do fáze realizace, je třeba kombinovat zdroje národní a evropské, ale tyto věci jsou momentálně velmi předčasné,“ dodal zástupce českého ministerstva dopravy.

Podle něj by se podle dnešních cen přišlo splavnění asi padesátikilometrového úseku od polské Ratiboře do Ostravy na zhruba 43 miliard korun.