"Během posledního týdne vypadly na území ve správě Povodí Odry na území Moravskoslezského a části Olomouckého kraje dešťové srážky v úhrnech od 30 do 90 mm. Srážky měly jak bouřkový charakter s vysokou intenzitou deště (Bohumínsko, Opavsko, Bruntálsko a další lokality), tak později regionální rozložení. Došlo k plnému nasycení půdního horizontu," řekla v pondělí mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

"V lokalitách, kde srážky překročí úhrny nad 30 mm dojde již k povrchovému odtoku s možností, zejména u drobných vodních toků s malými povodími vzniku velkých vod a vyhlášení 2. SPA a ojediněle i 3. SPA s překročením kapacit koryt drobných vodních toků. U větších vodních toku se předpokládá dosažení 1. SPA, výjimečně 2. SPA a vybřežení z nich se nepředpokládá. Pravděpodobnější výskyt popsaných povětrnostních jevů je v jihovýchodní části povodí Odry, tj. ostravsko-karvinská pánev, Moravskoslezské a Slezské Beskydy," pokračuje mluvčí Povodí Odry. 

Podívejte se na mapku ČHMÚ

U významných vodních toků se "vylití" neočekává. "Významné vodní nádrže plní bezpečně svou funkci a výraznější zvyšování odtoku z nich se nepředpokládá," pokračuje mluvčí. 

"Doporučuje se soustředit se preventivně na nekapacitní mostky a propustky a odstraňovat pláví a plovoucí předměty z jejich vtokových čel a zabezpečit si majetky, zejména v suterénech a nízkých polohách vůči korytům drobných vodních toků. Významná je prevence u malých vodních nádrží s uvolněním jejich česlí a vtokových objektů a bezpečnostních přelivů od pláví a nánosů, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému plnění těchto vodních děl s následným přeléváním hrází a nebezpečím jejich protržení," dodala mluvčí Povodí Odry.