Kopecký získal 23 hlasů z celkového počtu 38 senátorů, ke zvolení bylo potřeba minimálně 20 hlasů. Nový rektor nahradí ve funkci Jana Latu, který stál v čele univerzity dvě po sobě jdoucí čtyřletá období, a znovu tak kandidovat nemohl. Akademický senát vybraného kandidáta navrhne prezidentovi republiky ke jmenování do funkce.

 O funkci rektora se ucházeli čtyři kandidáti. Kromě Kopeckého děkan Přírodovědecké fakulty Jan Hradecký, kterého podpořilo sedm senátorů, a dva prorektoři, a to prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání Aleš Zářický a prorektor pro strategii a rozvoj Roman Hájek. Oba obdrželi shodně po čtyřech hlasech. Současnému rektorovi končí funkční období 28. února příštího roku, nový rektor by se tak měl funkce ujmout od počátku března. Univerzitu povede do roku 2027.

Eva Mrháčová, autorka knihy.
Příběh Ostravské univerzity. Zajímavá publikace ke třicetinám vysoké školy

Kopecký po volbě uvedl, že ho zvolení hned v prvním kole překvapilo a bere volbu jako velký závazek. "Dostal jsem velkou důvěru a doufám, že ji nezklamu," řekl Kopecký. Následující období podle něj bude složité pro společnost i pro univerzity.

"Myslím si, že důležité budou teď investice do lidí a nejen do infrastruktury, protože podfinancování vysokých škol je velký problém, který musíme řešit, samozřejmě v součinnosti s jinými univerzitami," řekl Kopecký.

Z investičních staveb považuje za prioritu dokončení nových univerzitních budov v centru Ostravy. "Také plánuju některé inovace v oblasti výuky, konkrétně jde o kompetence, takže větší důraz na kompetence a dovednosti, větší posun od faktografické znalostní výuky ke kompetencím, což souvisí samozřejmě s profesním uplatněním studentů a s jejich uplatnitelností na trhu práce," doplnil Kopecký.

Rektor Lata uvedl, že pro univerzitu by nebyl špatnou volbou žádný ze čtyř kandidátů, kteří se o funkci ucházeli. Podle něj Kopecký bude pokračovat v tom, o co se univerzita v posledních letech snaží, tedy být vědeckou mezinárodní univerzitou.

Jan Lata
Rektor ostravské LF Jan Lata: Přijímačky jsou transparentní. Čelíme pomluvám!

"Chceme být dobrou univerzitou, jak v českém, tak evropském kontextu," uvedl Lata. Podle něj nový rektor bude přebírat univerzitu ve složité situaci.

"Ta jeho situace není vůbec dobrá, tak jak není dobrá situace v celé naší společnosti. Válka na Ukrajině změnila všechno, všechny jistoty, v nichž jsme žili - počínaje ekonomickými a konče společenskými. Příští rok bude nejenom pro univerzity hodně těžký," míní Lata.

Nového rektora si před časem vybrala také Slezská univerzita v Opavě. Současného rektora Pavla Tuleju by měl vystřídat prorektor pro strategii a komunikaci Tomáš Gongol, který byl jediným kandidátem a akademický senát ho zvolil hned v prvním kole. Pro volbu obdržel čtyři nominace. VŠB - Technická univerzita Ostrava rektora volila loni. Do čela univerzity se opět postavil Václav Snášel, který uspěl v prvním kole volby. Jeho funkční období trvá do roku 2025.

Na Ostravské univerzitě studuje každým rokem okolo 10.000 studentů. Součástí univerzity je šest fakult: Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta. Univerzita byla založena 28. září 1991, tehdy se třemi fakultami. V roce 2008 přibyla Fakulta sociálních studií a Fakulta umění, Lékařská fakulta byla založena v roce 2010.