Na poslední dubnovou sobotu letošního roku někteří obyvatelé nejlidnatějšího ostravského obvodu jen tak nezapomenou. Mohli se totiž poprvé zúčastnit místního referenda.

Z 86 394 voličů jich k volebním urnám dorazilo pouze 3 083, a z toho dva lidé platný hlasovací lístek ani neodevzdali.

Aby byl výsledek referenda pro vedení obvodu platný, muselo by přijít kolem 30 tisíc občanů. Zastupitelstvo Ostravy-Jihu tak obnovení Základní školy Mitušova 8 už znovu řešit nemusí.

Pouhým křížkem u předtištěné odpovědi „ano" nebo „ne" mohli voliči nejlidnatějšího ostravského obvodu vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas se sloučením Základní školy Mitušova 8 a rozhodnout o tom, jak by se v budoucnu slučování či rušení jakékoliv školy na území jejich obvodu mělo řešit.

Podle konečných výsledků se sloučením dvou sousedních základních a mateřských škol v Ostravě-Hrabůvce na ulici Mitušova souhlasilo 318 voličů. Naopak pro variantu „ne" se vyslovilo 2 667 osob. Většina voličů si tedy sloučení obou škol nepřála.

„Ve druhé otázce měli občané vyjádřit souhlas s tím, aby rada a zastupitelstvo rozhodovalo o slučování nebo rušení škol až po veřejném projednání s občany a zpracování odborné koncepce třetí nezávislou osobou. Jak ukázaly výsledky referenda, i v tomto případě si občané v drtivé většině vznik nezávislé koncepce přejí. „Pro bylo 2 803 voličů, proti pouze 231 osob," sdělila mluvčí obvodu Martina Gavendová.

Celkově k prvnímu místnímu referendu přišlo méně lidí, než kolik se jich podepsalo pod samotnou petici proti slučování škol na Jihu. „Svůj postoj k tématu slučování škol v ostravském obvodu Jih vyjádřilo celkem 3 083 lidí, což je 3,57 procent oprávněných osob. K platnosti rozhodnutí v místním referendu bylo potřeba účasti alespoň 35 procent," vysvětlila Martina Gavendová.

„Tak nízkou volební účast jsem nepředpokládal, nicméně výsledek naznačuje, že lidé jednoznačně podporují zastupitelskou demokracii. Rád bych poděkoval všem občanům, kteří se referenda zúčastnili, protože i ono je nástrojem demokracie," vyjádřil se ihned po vyhlášení výsledků starosta obvodu Martin Bednář.

„Podle výsledků referenda otázku obnovení Mitušovy 8 na jednání zastupitelstva znovu neotevřu. Hovořím pouze za sebe, ne za ostatní zastupitele," dodal starosta. Podle něj občany Ostravy-Jihu trápí aktuálně spíše bezpečnost než sloučení dvou škol.