„Jesličky jsme zřídili hlavně jako možnost pro ty rodiče, kteří se už chtějí, anebo potřebují vrátit do práce, ale jejich dítě je ještě malé na to, aby mohlo chodit do školky. Naše jesličky přijímají malé návštěvníky od jednoho do tří let věku,“ říká starostka městského obvodu Liana Janáčková a dodává, že o děti v jesličkách pečuje kvalifikovaný personál, složený ze čtyř odborných zdravotních sester.

Od 1. listopadu radnice významně snížila jejich cenu. Původně byly měsíční paušální poplatky stanoveny na 1500 a 3000 korun, nově obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák za pobyt svého dítěte v jeslích zaplatí pouze 500 korun měsíčně a za děti, které bydlí mimo náš městský obvod, jejich rodiče hradí 1500 korun za měsíc.

V současné době nejsou jesle plně obsazené, na měsíční paušál můžou přijmout pět dětí, na hodinovou docházku také. Počty se ale samozřejmě každým dnem mění. Zájemci mohou kontaktovat pracovníky jeslí na telefonních číslech 720 951 072, 720 951 073 nebo na e-mailu jeslicky@marianskehory.cz.