Co říkáte na nového prezidenta České republiky Petra Pavla?
Vždy jsem preferoval a oceňoval racionální a věcné myšlení a v tom si myslím, že je skutečně přednost Petra Pavla. Netvrdím, že je v tom excelentní, ale dokáže se vyjádřit i na velmi malém prostoru. Považuji za velmi důležité, aby k lidem mluvil jasně a srozumitelně.

Jak zpětně hodnotíte vyhrocenou kampaň, kterou česká politická scéna nepamatuje?
Z pohledu Andreje Babiše to připomínalo Jekylla a Hyda. První část jeho kampaně jsem považoval za velmi zdařilou, ostatně i výsledek ukázal, že lidé asi už nechtějí vnímat jen ten neustálý negativismus, ale chtějí mít před sebou pozitivní náhled na věc. Druhá část kampaně byl přesný opak. Podle mě už to z pohledu celého marketingového týmu Andreje Babiše bylo velmi útočné a právě to podle mě rozhodlo o výsledku voleb.

Exkluzivně v Deníku: Takto reagují politici z Ostravska na vítězství Petra Pavla

Jak hodnotíte možnost přímé volby hlavy státu?
Pravda je, že přímá volba prezidenta dává každému šanci se vyjádřit. Je to však komplikovanější v tom, že jsme parlamentní demokracie, a tím je i role prezidenta velmi komplikovaná v tom, že nemá příliš mnoho kompetencí. A jak jsme mohli vidět v minulých letech, je také vidět, že si je může prezident vykládat po svém. Myslím, že už není cesty zpět, přímá volba prezidenta by se neměla zrušit, ostatně lidé tuto možnost vnímají pozitivně, což deklaruje i vysoká volební účast.

Jaký byste novému prezidentovi vyslal vzkaz?
Budu mu říkat to, co jsem říkal i před kampaní. Společnost je poměrně výrazně rozdělená, byly vykopány hluboké příkopy a je třeba začít s jejich zahlazováním. V tom bude role prezidenta coby moderátora diskuse velmi důležitá. Popřál bych mu proto, aby se mu dařilo polarizovanou společnost vrátit zpět do situace, kdy si budeme více pomáhat a více se vzájemně respektovat.

Jaká máte očekávání od výkonu prezidentské funkce Petrem Pavlem?
Navazuje to na už řečené. Velmi důležitá bude jeho účast a komunikace s vládou i oběma komorami parlamentu. Je třeba vytvořit něco, co bych nazval zpětnou vazbou. Nesmírně důležitá bude nyní i úloha mezinárodní, která bude muset řešit problémy, jež máme. A to nejen válku na Ukrajině, ale i energetickou krizi. Bude to o komunikaci na mezinárodní úrovni a bude důležité nezažívat to, co v minulosti. Musí to být ze strany ministerstva a kanceláře prezidenta jednotná komunikace.

Tomáš Macura (na snímku vlevo) a Andrej Babiš.
Primátor Ostravy: Babiš nemůže být náš prezident. Vondrák: Vznik frakce je možný

Jak by měl nyní prezident pomoci sjednotit polarizovanou společnost?
Velká úloha bude na úrovni mediální komunikace. Je třeba vstoupit do současného mediálního prostoru s tím, že věci skutečně nejsou takové, jak byly prezentovány v negativní vyhrocené kampani. Bude na prezidentovi, aby vše vysvětloval. Musíme si říct, jak se věci mají. Abychom si uvědomili, že jsme součástí západního prostoru a hájíme demokratické principy. To je to hlavní, co ho bude čekat. Nezastupitelná role to bude i pro všechny voliče, prezident musí oslovit i ty, kteří ho nevolili, aby si uvědomili, že je čas obrousit emoce a začít uvažovat věcně. Společnosti to nesmírně chybí. To, co jsme v poslední době viděli, bylo čistě o často velmi negativních emocích.

Celorepublikovým tématem je nyní také vnitřní spor v hnutí ANO, kdy jste nejen vy dal veřejně najevo podporu Petru Pavlovi před Andrejem Babišem. Jak téma vidíte zpětně po volbách?
Řekl jsem, co jsem řekl. Nic neříkám neuváženě, pečlivě vážím každé slovo. A stojím si za ním. Trochu mě mrzí některé mediální zkratky, že opouštím ANO, ale myslím, že v mém předešlém rozhovoru pro Deník to bylo řečeno přesně. Teď nastává okamžik, kdy si je třeba v hnutí říct, jak budeme postupovat dál. Prohráli jsme, byť těsně, volby do parlamentu. Prohráli jsme, to poměrně razantně, volby do senátu. A teď v prezidentských volbách kandidát ANO opět výrazně neuspěl. Musíme si říct, do jaké míry změnit politiku, musíme oslovit lidi, které jsme chtěli oslovit v době, kdy jsem do hnutí vstoupil a kdy jsme chtěli být onou catch-all-party, stranou pro všechny. Jsem připraven tento princip podpořit, domnívám se, že nelze dál hloubit příkopy a podporovat rozpor mezi lidmi, že někteří politici pro ně něco dělají, a jiní nikoli. V Moravskoslezském kraji máme středopravicovou vládu a je to přesně naopak – pracujeme pro lidi. Problém politiky je širší, než slyšíme v médiích. Když neproběhne v hnutí změna, zůstaneme věčnou opozicí, a to nikdo nechce.

Spojil se s vámi v průběhu kampaně Andrej Babiš?
Nespojil, to mohu vyloučit.

A zkoušel jste to opačně vy sám?
Víte, ono to vypadá, že jsem proti směru hnutí ANO vystoupil až nyní před volbami, ale já se už rok snažím v ANO otevřít diskuzi. A ona i ve spolupráci s politology proběhla, ale bez kýženého výsledku, kudy se v rámci politiky ANO ubírat. Politologové nám doporučovali sílu catch-all-party. Otázka je, zda to budou členové respektovat, či nikoli. Myslím, že pokud se nerozběhne diskuse a ANO bude stát na tom, jak nám to bude předepisováno z pohledu marketingového týmu, nebude to dobré.

Karel Havlíček.
Havlíček: Frakce v ANO? Nic nového, návrh Vondráka se nesetkal s odezvou

Ostatní čelní představitelé hnutí ANO, pan Havlíček, paní Schillerová a další, říkají, že vaše myšlenky se v hnutí nesetkaly s pochopením. Tak jak to je?
Ono je otázka, co se myslí pod pojmem „v hnutí“. Když to nechtějí blízcí spolupracovníci Andreje Babiše, je otázka, zda takto smýšlejí i ostatní. A to nezjistíme, dokud se všichni nesejdeme. Ostatně ani s myšlenkou frakcí v hnutí jsem nepřišel já, ale právě politologové na zmíněném setkání, které jsme uspořádali a které jsem si svým způsobem v předsednictvu vynutil. Jsme stále catch-all-party, nebo už jen levicovou populistickou stranou, která cílí jen na část spektra voličů, kteří nemají mnohdy ani středoškolské vzdělání? Je to škoda, i opozice by měla mít širší spektrum voličů. Dopad naší politiky musí být mnohem širší.

Co by se podle vás mělo dít nyní? Budete dále upozorňovat na nutné změny, nebo budete nejprve chtít nechat opadnout emoce?
Emoce by se skutečně měly zklidnit, o tom není sporu. Nyní jsou rozjitřené, každý by si měl za sebe vyhodnotit, co se stalo. Myslím, že se ukazuje, že už delší dobu bychom měli vést kampaně konstruktivně a hledat podporu v širším spektru voličů. Pak se diskuse musí znovu otevřít a je potřeba si říct, jak to vše chceme změnit. Protože pokud se nezměníme, zůstaneme hnutím bez koaličního potenciálu, a to vnímám jako velmi rizikové.