Jsou vybaveny moderními technologiemi. „Na FMMI tak vznikne technologické zázemí srovnatelné s podobně zaměřenými pracovišti v zahraničí," uvedla mluvčí univerzity Klára Janoušková s tím, že zázemí katedry disponuje designovými ateliéry pro manuální tvorbu se zaměřením na kresbu, modelování a konstrukční sochařství.

Nové laboratoře nabízí i takzvanou část Rapid Prototyping s technologiemi 3D tisku, 3D skenování a samozřejmě počítačovou učebnou. „Součástí bude i prototypová dílna zajištující sestavování prototypů automobilů. Studenti díky tomuto zázemí přijdou do styku s moderními materiály a technologiemi používanými při vývoji automobilů," upřesnila děkanka FMMI Jana Dobrovská.

V návaznosti na nové laboratoře a učebny je připravována akreditace pro navazující studium oboru Materiály a technologie pro automobilový průmysl.

„V rámci tohoto oboru budou uplatněny nové moderní metody projektově pojaté výuky s vysokým podílem experimentální části," představil nový obor vedoucí katedry materiálů a technologií pro automobily Petr Tomčík.