Problémovou je ta na stavbu Vesmírné brány, která je součástí modernizace a rekonstrukce Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Porubě.

Podle informací zveřejněných na internetových stránkách ÚOHS se univerzita v zakázce za více než 57 milionů korun dopustila pochybení, když nevymezila předmět plnění zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Tím nedodržela zásadu transparentnosti.

„Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž není pravomocné a podáme proti němu rozklad. Jsme přesvědčeni, že zadávací dokumentací nedošlo k porušení zásad transparentnosti, rovnosti a diskriminace. Pokud by se v budoucnu nějaké pochybení ukázalo, bude VŠB-TUO požadovat po společnosti Gordion náhradu škody. Tato společnost je totiž jako vysoutěžený mandatář plně zodpovědná za to, že veřejná zakázka proběhla podle platné legislativy," uvedla k situaci mluvčí Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Klára Janoušková.