Ostrava Plánované rozšíření areálu vědecko-techno-logického parku (VTP) hýbe porubskou veřejností. Petici proti výstavbě v lokalitě Myslivna už podepsalo několik tisíc lidí. Řada z nich včera dorazila do sálu Domova Slunečnice, kde se konalo setkání s ostravským primátorem Tomášem Macurou (ANO). Ten chtěl odpůrcům rozšiřování VTP představit celý projekt a zodpovědět jejich dotazy. Debata byla bouřlivá a emotivní.

Před lidmi kromě primátora vystoupil také hlavní architekt města Cyril Vltavský, který v úvodu vysvětlil řadu podmínek, na jejichž základě byla lokalita Myslivny pro rozšiřování VTP vybrána.

„První podmínkou byla rozloha a druhá se týkala přímé vazby na Vysokou školu báňskou," řekl Cyril Vltavský.

Kromě nich se však muselo jednat také o pozemky ve vlastnictví města. „Ačkoliv jsme hledali další možnosti napříč celou Ostravou, podmínkám vyhovuje pouze vybraná lokalita," doplnil hlavní architekt.

Žádná debata, hotová věc

Po zhruba čtyřicetiminutovém představení, které lidé neustále přerušovali svými připomínkami, přišla na řadu očekávaná debata, která se nesla v duchu „grilování řečníků". „Proč nerozšíříte VTP třeba do Dolních Vítkovic nebo ho nepostavíte ve skeletu?" v podobném duchu se nesla celá řada dotazů. Odpověď byla stále stejná. „Tyto prostory nejsou ve vlastnictví města," odpovídal neustále dokola Tomáš Macura.

Lidé mu položili také dotaz, zda si dokáže představit, že by se měl VTP rozšiřovat v Komenského sadech v centru Ostravy. „To, co jsou pro vás sady, to je pro nás Porubany lesopark. Tak už to pochopte!" rozčiloval se muž ze zadních řad.

Mikrofon dostal do ruky také Martin Bobek, člen petičního výboru, který proti rozšiřování do oblasti Myslivny bojuje. „Oceňuji, že pan primátor vůbec přišel a vystoupil. Výkupy pozemků začaly v roce 2008 a toto je první veřejná debata. Nemohu však ocenit skutečnost, že nám tento projekt, přestože se mělo jednat o debatu, byl prezentován jako jasná fakta. Musíme si položit zásadní otázku, zda byly podmínky výběru lokality zvoleny nezbytně a kdo jim oponoval. Na to jsme dnes odpověď nedostali. Stále je kladena otázka, co chce investor, ale kdo se ptá, co chce 66 607 obyvatel Poruby?" řekl Deníku Martin Bobek s tím, že petice už má 7628 podpisů.

Jiná varianta

Vystoupila také architektka Eva Špačková. „Myslím si, že je třeba posoudit záměr, to, co umísťujeme. My se bavíme jen o hektarech a počtech zaměstnanců, ale nebavíme se o tom, co je tedy předmětem toho umístění. Pokud se celá lokalita nemá prodat jednomu, ale více investorům, tak pravděpodobně nemusí být bezprostředně jeden vedle druhého. Pak by se daly v okolí báňské vyhledávat pozemky jednotlivě, řekněme v přiměřeném okruhu, které by mohly tomuto účelu sloužit," uvedla Eva Špačková.

Rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák, který byl jedním z vystupujících, paní Špačkovu vyzval, aby připravila návrh, které lokality v prostorách kampusu by byly vhodné. „Předpokládám, že to byla řečnická otázka," odvětila architektka, která v Porubě žije.

Zhruba po dvou hodinách vyhrocená debata skončila. Většina účastníku však domů odcházela s negativními pocity. „Bylo to o ničem, v podstatě jsou rozhodnuti, že tam začnou stavět. Toto udělali jen jako gesto. Nemáme možnost to nijak změnit." S těmito slovy odcházeli třeba Porubané Martin Procházka, Markéta Slavíčková nebo Vladislav Gros.