Proces výběru pachtýře byl netransparentní a mám minimálně důvodné pochybnosti o jeho objektivitě. Tato věta stojí v podnětu k prošetření určenému Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě.

Podal jej bývalý předseda vodáckého spolku Campanula František Vyhňák. Nelíbí se mu způsob, jakým byl nájemník loděnice vybrán, a také situace, která po jejím otevření v loňském září nastala a dále pokračuje.

VÝBĚR PACHTÝŘE

„Výsledkem šetření podnětu bylo zjištění, že se vůbec nejednalo o výběrové řízení, jak jsme se domnívali, ale o takzvaný výběr pachtýře. Ze strany města jsme tak byli, a to nejen my, uváděni v omyl. Výběr měli na starosti úředníci, kteří od samotného počátku protežovali spolek Odra a

s námi téměř vůbec nekomunikovali," řekl Deníku František Vyhňák s tím, že výsledkem je žalostný stav programové náplně loděnice ve vztahu k veřejnosti.

PROVOZNÍ NÁKLADY? NE

„Pokud by se k provozování dostala sportovní organizace, která vykonává sportovní činnost, měla by podporu státu, který by hradil velkou řadu výdajů, včetně těch provozních, a tím, pádem by byla vyřešena i nabídka aktivit pro lidi. Vzhledem k tomu, že vítěz výběru spolek Odra žádnou sportovní činnost nevykonává, nárok na takové dotace ze strany státu nemá, a proto chce peníze po městě a teď také po kraji, protože bez nich toho zkrátka veřejnosti moc nenabídne," doplnil bývalý předseda vodáckého spolku.

Podle dřívějšího stanoviska města pachtýři na provoz Ostrava nepřispívá.

„Financování provozu je čistě záležitost vodáckého spolku Odra. Pronájem byl řádně vysoutěžen i s podmínkami provozu, které je vodácký spolek povinen plnit bez nároku na dotace ze strany města," uvedla na konci letošního dubna mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Přesto ale byla spolku Odra vyplacena v loňském roce dotace ve výši 80 tisíc korun, ze kterých mohl spolek zaplatit energie, vodné, stočné, údržbu zeleně nebo třeba telekomunikační služby, internet či správu webových stránek. Tedy náklady, které se provozu loděnice rozhodně týkají.

PROVOZNÍ NÁKLADY? ASI ANO

Jak sám místopředseda vodáckého spolku Odra Vladimír Mlynář uvedl, bez dalších dotací města či kraje se programová nabídka či provoz neobejde. „Dokud se kraj s městem nedomluví, kdo bude provoz loděnice financovat, tak my nemáme z čeho. Rádi bychom měli otevřeno pořád a lidem nabídli i půjčování lodiček, ale nejsou peníze," uvedl Vladimír Mlynář.

Na otázku, proč spolek Odra žádá po městu peníze, když na to podle smlouvy nemá nárok, jsme tentokrát od Andrey Vojkovské dostali aktualizovanou odpověď. „Nemá nárok na peníze určené k úhradě pachtovného."

Mluvčí ještě nově doplnila, že vyhlášený záměr na výběr pachtýře nebyl vyhlášen jako veřejná zakázka, protože takto vyhlášen ani být nemohl, protože se na něj zákon o zadávání veřejných zakázek nevztahuje. „I přes tento fakt probíhal výběr transparentním způsobem na základě předem vyhlášeného záměru a zveřejněných podmínek," uvedla Andrea Vojkovská s tím, že hodnocení nabídek proběhlo na úřednické úrovni.

HROZÍ VRÁCENÍ DOTACÍ

Současný předseda spolku Campanula vodáci Adam Šindler ale upozorňuje na to, že se začínají potvrzovat obavy, že sdružení Odra nebude schopno naplnit podmínky poskytnutí dotace z fondů Evropské unie a město ji bude muset vracet. „Jsme stále připraveni loděnici provozovat bez požadavků na peníze jako podmínky provozování loděnice," uvedl Adam Šindler.