O termínu s časem rozhodli zastupitelé při svém posledním zasedání. Původně se totiž referendum mělo uskutečnit až začátkem června.

„Během březnového jednání zastupitelstva nás překvapil návrh koalice vyhlásit referendum už 30. dubna. Nezbývá nám než rozhodnutí zastupitelů respektovat a věřit, že v tom nebyl zlý úmysl," řekl Deníku Pavel Janík, člen přípravného výboru blížícího se referenda.

Výbor společně s dalšími dobrovolníky spustil kampaň, kterou se snaží přimět potenciální voliče na Jihu, aby využili svého práva a nenechali si místní dubnové hlasování ujít.

„Vytvořili jsme webové stránky www.protiaroganci.cz a facebookovou skupinu Referendum proti aroganci, kde se občané dozvědí vše, co je zajímá, a kde mohou případně klást i dotazy," vysvětlil Pavel Janík, který se společně s ostatními členy snaží touto cestou upozornit občany na termín konání místního referenda.

Obvod ve svém zpravodaji Jižní listy informoval občany o dubnovém hlasování pouze tímto stručným sdělením: „Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na svém 8. zasedání mimo jiné rozhodli o termínu konání místního referenda. Ke sloučení dvou sousedních škol na Mitušově ulici se občané Jihu mohou vyjádřit 30. dubna. Hlasování se bude konat od 10 do 18 hodin."

Bude záležet, jestli svůj hlas přijde vyjádřit i mladší a starší generace, která se o slučování škol, alespoň podle výsledků nedávného průzkumu radnice, až tak nezajímá. Náklady spojené s uskutečněním místního referenda odhaduje radnice na téměř tři a půl milionu korun.

K TÉMATUZastupitelstvo rozhodlo v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení místního referenda o otázkách:

1. Souhlasíte s tím, aby došlo ke sloučení Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace?

2. Souhlasíte s tím, aby k jakýmkoliv rozhodnutím ze strany Rady a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih týkajícím se slučování nebo rušení základních a mateřských škol na území městského obvodu Ostrava-Jih bylo ze strany Rady a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih přistoupeno vždy až po předchozím veřejném projednání s občany a zpracování odborné koncepce nezávislou třetí osobou?