Bývalý přednosta soudního lékařství doktor Igor Dvořáček uspěl v prvním ze svých soudních sporů s Fakultní nemocnicí Ostrava. Podle rozsudku je jeho výpověď, kterou dostal před dvěma lety kvůli údajnému střetu zájmů, neplatná.

Soudního lékaře odvolal z funkce přednosty a později mu dal také výpověď tehdejší ředitel ostravské fakultní nemocnice Evžen Machytka.

Společně s ním museli opustit své funkce také přednostka ústavu patalogie Jana Dvořáčková a děkan lékařské fakulty Arnošt Martínek. Podle tehdejšího ředitele byli všichni ve střetu zájmů, když pracovali nebo nějakým způsobem figurovali ve společnosti CGB laboratoř, která pro fakultní nemocnici vyšetřovala biologické vzorky.

Všichni lékaři se tehdy proti svému odvolání a posléze i výpovědím ohradili. Podle nich posílala nemocnice do CGB laboratoře jen ty vzorky, které si nemocnice sama nebyla schopna vyšetřit, protože jí chyběly potřebné přístroje i odborný personál. Evžen Machytka mezitím ve funkci ředitele skončil a soud dal Igorovi Dvořáčkovi, i jeho manželce, která se s nemocnicí taktéž soudí, po dvou letech za pravdu.

„CGB laboratoř prováděla jen taková specializovaná vyšetření, která stejně nemohla být provedena ve Fakultní nemocnici Ostrava, protože nemocnice nedisponovala potřebnými technologiemi pro takováto vyšetření,“ řekl pro Českou televizi soudce Okresního soudu Ostrava Jiří Šopek.

Soud podle svého rozhodnutí vyhodnotil postup tehdejšího vedení nemocnice jako ryze účelový a vedený nelegitimní snahou najít za každou cenu nějaký důvod pro to, aby se mohla manželů Dvořáčkových zbavit. Oba by měla nemocnice přijmout zpět do pracovního poměru. A nový ředitel Jiří Havrlant se podle slov Igora Dvořáčka jejich návratu nebrání.

Problém podle doktora Dvořáčka spočívá v tom, že si to nepřeje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Mně i manželce bylo i z úst personální náměstkyně opakovaně řečeno, že by nám výkon zaměstnání umožnili, ale že to nejde, protože si to nepřeje ministr Vojtěch,“ vysvětluje Igor Dvořáček. Přitom soud jasně konstatoval, že výpovědní důvody byly jen uměle vytvořeny tehdejším vedením nemocnice.

„S ohledem na to, že se s ředitelem Havrlantem znám osobně mnoho let, vím, že je to férový muž a pevně doufám, že nebude pokračovat v nelegitimních krocích minulého vedení. Pokud žijeme v právním státě, měli by rozhodnutí soudu respektovat jak ředitelé fakultních nemocnic, tak jejich náměstci a ministři. Bez ohledu na jejich osobní přání,“ dodává soudní lékař Dvořáček. 

Snímky z tiskových konferencí k návštěvě ministra zdravotnicvtí ve FNO:

Fotogalerie: Tisková konference ve Fakultní nemocnici Ostrava

Fotogalerie: Jednání s ministrem Vojtěchem o FN Ostrava

Areál FNO:

Fotogalerie: Fakultní nemocnice v Ostravě