Jedná se o druhý díl v loňském roce založené Edice písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih, který si klade za cíl přiblížit občanům prostřednictvím autentických textů historii jednotlivých částí nejlidnatějšího obvodu Ostravy. Kniha byla pokřtěna minulý týden v pátek 23. října 2020 vodou z blízké výškovické tůně.

„Vydáváním těchto publikací chceme ukázat lidem, kteří tady žijí, že Jih není jen sídliště a že každá naše městská část má své dějiny, ve kterých se stalo leccos zajímavého. Autorovi knihy přeji hodně invence do dalších hezkých knih o Jihu a knize samotné, aby se líbila, aby dělala lidem radost a aby v dnešní době, kdy nemůžeme ven, smysluplně vyplnila volný čas svých čtenářů,“ uvedla místostarostka Hana Tichánková.

Kronikář městského obvodu Petr Lexa Přendík k obsahu uvedl: „Jedná se o autentický přepis dvou nejstarších výškovických kronik z let 1923–1966, který zachycuje dějiny Výškovic od jejich založení do časů, kdy byla obec připojena k městu Ostravě s ohledem na plánovanou výstavbu sídliště Nové Výškovice. Jak se v textu mění doba, mění se jazyk, styl i obsah zápisů, jež přinášejí dosud neznámá fakta o dějinách Výškovic.“

Aby byl původní text srozumitelný i dnešním čtenářům, musel jej autor doplnit o zhruba 250 komentářů, vysvětlivek a poznámek. Unikátem je obrázkový doprovod. V knize o 284 stranách je totiž 130, většinou neznámých historických snímků, dokumentujících podobu starých Výškovic.

Značná část z nich pochází ze sbírky Stanislava Mazurka. „Vážil jsem si spolupráce s lidovým písmákem Stanislavem Mazurkem ze starých Výškovic, který celý život zasvětil sběru informací a fotografií k dějinám obce. Bohužel, krátce před odesláním publikace do tisku nás pan Mazurek navždy opustil. Právě jemu je věnovaná publikace o starých Výškovicích, jejichž zanikající podobu celý život mapoval,“ dodal Přendík. Podle něj ale staré fotografie ze svých rodinných alb poskytli i další obyvatelé starých Výškovic.

Knihu bude možné zakoupit například v infocentru na náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce a také v KD K-Trio.