Myšlenka mít „svůj chodník slávy" se objevila náhodou při neformálním setkání rektora VŠB-TU Ostrava Ivo Vondráka se zástupci průmyslu loni na jaře. Uplynulo pár měsíců a idea se stala realitou.

„Naše myšlenka získala konkrétní podobu ve spolupráci se sochaři Borisem Holubem a Jiřím Klímou, kteří pamětní desky navrhli, a také je vytvořili. Záměr chodníku je jasný – ukazuje, kteří absolventi zanechali na naší univerzitě pomyslnou stopu," uvedla mluvčí VŠB-TU Ostrava Klára Janoušková.

Před hlavní budovou porubského kampusu

Chodník slávy před rektorátní budovou VŠB-TU Ostrava s první stopou významného absolventa. Rektor univerzity Ivo Vondrák slavnostně odhalí „druhou stopu' už v pátek 18. září. Chodník se nachází před hlavní budovou porubského kampusu. Rektor univerzity tam v minulém roce slavnostně odhalil úplně první odlitek stopy. Ten patří bývalému absolventu strojní fakulty VŠB-TU Ostrava Janu Světlíkovi.

„Přišlo mi, že často zapomínáme na významné osobnosti našeho regionu, což je škoda. Naše univerzita je na práci svých absolventů hrdá, proto bylo jen otázkou času vymyslet, jak ji připomínat. Chodník slávy je trvalou a důstojnou připomínkou těch nejlepších," popsal rektor univerzity Ivo Vondrák s tím, že chtějí každý rok odhalit nejvýše jednu stopu významného absolventa.

Střídat by se měli absolventi, kteří působí v průmyslu a na akademické půdě. S návrhem na ocenění může přijít kdokoliv. Samotný výběr je pak na zástupcích jednotlivých fakult univerzity.

Odhalení in memorian

„Letos bude in memorian odhalena stopa panu profesorovi Mazancovi, který je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Stopu odhalí Eva Mazancová, dcera akademika, která u nás na univerzitě působí a děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Jana Dobrovská," dodala mluvčí VŠB-TU Ostrava Klára Janoušková.

„Všiml jsem si stopy a podle mě je dobré, že se univerzita snaží své bývalé absolventy alespoň takto ocenit. Přiznávám ale, že já sám po něčem podobném netoužím," uvedl student VŠB-TU Ostrava Jakub Beránek.

Za týden se bývalí absolventi Hutnické, Stojní a Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské sejdou po padesáti letech na Zlaté promoci a společně se zúčastní slavnostního odhalení stopy věnované akademiku Karlu Mazanci.