Největší vysoká škola na Ostravsku se od dubna minulého roku snaží dosáhnout přezkoumání rozhodnutí úředníků ohledně krácení evropských dotací.

Proto VŠB-TU Ostrava podala ústavní stížnost s návrhem na zrušení jednoho ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, které vylučovalo soudní přezkoumání rozhodnutí úředníků, aby nedošlo k pozastavení vyplacení dotací. V případě Národního superpočítačového centra IT4Innovations by hrozilo nevyplacení části už přiznané dotace ve výši přesahující 20 milionů korun.

„V důsledku pozastavení vyplacení tak velké části přiznané dotace by to, co mělo být hrazeno právě touto dotací, muselo být hrazeno přímo z rozpočtu univerzity; to lze vnímat jako významný zásah právě do jejího finančního plánu na úkor například vědecko-výzkumné či tvůrčí činnosti," uvedl rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák.

Začátkem července dal Ústavní soud univerzitě za pravdu. Je protiústavní, aby se univerzita nemohla proti rozhodnutí úředníků ministerstva školství o údajných pochybeních při vyhlašování veřejných zakázek odvolat. „Rozhodnutí Ústavního soudu nám zajistí možnost přezkoumání rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy," vysvětlil vedoucí právního útvaru VŠB-TU Ostrava Martin Bugaj a dodal, že to podle něj není správné ani opodstatněné.

Celá věc není stále vyřešena, neví se, jestli schválené částky na dotace opravdu univerzita dostane, ale díky rozhodnutí Ústavního soudu se VŠB-TU Ostrava může odvolat, tak má možnost zamítnuté dotace získat.

„V současnosti čekáme, jak budou postupovat ministerstvo financí a ministerstvo školství. V případě že by se ministerstvo školství opětovně vrátilo k názoru, že došlo k možnému porušení zákona i proti názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který pochybení neshledal, v současnosti už máme garantované právo na soudní přezkum dané věci," dodal ředitel superpočítačového centra Martin Pavlovič.