Nápad na jeho založení vznikl jako reakce na požadavky firem, s nimiž katedra energetiky spolupracuje.

Obor je určen jen lidem z praxe, kteří tak mohou získat bakalářský nebo inženýrský titul.

Je reakcí na předpokládanou hrozbu nedostatku energetiků v průmyslových firmách, neboť současná silná generace se postupně dostává do důchodového věku.

Přijímací řízení se konalo v dubnu. Přihlásilo se na padesát uchazečů, fakulta jich může přijmout třicet.

První zájemci začnou studovat na podzim.