Vernisáž výstavy byla zahájena ve čtvrtek 27. května 2021 v 15,00 hodin . Výstavy se zúčastnila senátorka a starostka města Frýdlant nad Ostravicí RNDr. Helena Pešatová a Lukáš Curylo, náměstek hejtmana přes kulturu a památkovou péči.

Výstavu představil její hlavní tvůrce, ředitel muzea Vojtěch Herman. Osmá výstava od vzniku Železničního muzea moravskoslezského se zabývá 150. výročím Ostravsko – frýdlantské dráhy. Jde o německou společnost K. k. privilegierte Ostrau – Fridlander Eisenbahn.

Společnost od roku 1871 vystavěla železniční trať z nádraží v Ostravě – Přívoze až do Frýdlantu, kde v té době byly rozvinuté železárny. Společnost ovšem také budovala místní dráhu mezi Polankou, Kunčicemi a přes Suchou s napojením na Košicko – bohumínskou dráhu v Těšíně.

Přehledné panely graficky zpracoval, texty, fotografie, plánky upravil pan Vít Stanovský. Od vzniku muzea zpracoval panely všech osmi výstav. Od roku 1993 se čtyři roky podílel na výrobě časopisu reklamního měsíčníku ČD pro vás. V současné době sídlí redakce v Praze.

Kromě nejnovější výstavní expozice si návštěvník může prohlédnou stálé výstavy historických předmětů denní potřeby na železnici, které se podařilo zachránit a zájemcům ukázat. Je zde vystavena maketa železnice a také dětský koutek pro případ, že dospělí si výstavy podrobně prohlížejí.

Zajímavosti o muzeu

Dne 25. dubna 2012 se sešli zakladatelé, navržení členové správní a dozorčí rady Vojtěch Hermann, Ing. Jaroslav Adamec, Ing. Radek Podstawka a Ing. Martina Baronová a dohodli se, že nové muzeum se bude věnovat i historii provozu na vlečkách hutí a šachet, jako historického specifika Ostravska. Muzeum od svého vzniku také vydalo 12 publikací.

Železniční muzeum moravskoslezské , o. p. s bylo zapsáno do rejstříku 26. září 2012. Otevírací doba: středa, čtvrtek – 12,00 – 17,00 hodin, sobota, neděle- 9,00 – 16,00 hodin.

Technotrasa 2021

Muzeum je součástí Technotrasy. Ta má šest velkých tematických celků Cesta, železa, Opojení dopravou, Tradice, styl a elegance, Když živly slouží a pomáhají, Odvaha, hrdost a ochrana, Poklady v hlubinách. Každý si zde najde své.