Obyvatelé velkých a středně velkých měst po celé České republice mohli prostřednictvím ankety Deníku hodnotit primátory, starosty, radní a zastupitele. Známky jim dávali podle toho, co dokázali od posledních voleb.

Konkrétně šlo o čtyři hlavní „předměty“ – bydleníbezpečnostdopravu a sportovní vyžití ve městě.

Výsledky 

Co se týká Ostravy, zde je situace oproti ostatním krajským a okresním městům komplikovanější. Po událostech z období prezidentských voleb došlo v Ostravě k převratu a k většinové obměně radních včetně primátora. Tomáše Macuru (ANO, nyní Jdeto!!!) nahradil Jan Dohnal (ODS). Přesto jsme moravskoslezskou metropoli z velkého hodnocení nemohli vynechat.

Nový primátor Ostravy Jan Dohnal a věž ostravské radnice.
Co plánuje s Ostravou nový primátor Jan Dohnal? Podívejte se, jaké má priority

Nejlépe město dopadlo ve sportovním vyžití, kde od čtenářů dostalo jasnou jedničku. Další výsledky byly podstatně horší. Zajímavé hodnocení přinesl „předmět“ Bytová politika. Nejvíce lidí dalo městu pětku. Je však nutné zdůraznit, že jen o něco méně respondentů si naopak myslí, že by si město zasloužilo jedničku.

V dopravě si Ostrava od obyvatel vysloužila čtyřku. Co se týká bezpečnosti, zde lidé dali vedení města pětku. A jak na výsledky reagovalo město? Pro Deník se vyjádřil primátor Ostravy Jan Dohnal. „Výsledky ankety mě nějak zásadně nepřekvapují,“ uvedl primátor, který k jednotlivým hodnoceným oblastem přidal komentář, který jsme rozdělili mezititulky.

Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Primátor Ostravy Jan Dohnal.Primátor Ostravy Jan Dohnal.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak to vidí primátor Ostravy Jan Dohnal:

Bydlení

V oblasti bydlení má Ostrava co nabídnout. Osobně si nemyslím, že bychom měli jako město suplovat developery. Musíme vytvářet takové podmínky, aby zde vznikaly zajímavé projekty, jako jsou například Nové Lauby, kde část bytů bude patřit po výstavbě městu, které je nabídne k nájemnímu bydlení.

Vizualizace chystané zástavby na ostravském Trnkovci.
Konec ghetta! Ostrava získá čtvrť, kde se bude bydlet blízko centra i přírody

Dalším  zajímavým projektem je Rezidence Stodolní, která je projektována a kde město soukromému developerovi poskytlo (prodalo) pozemky. Více než 230 bytů vznikne v Ostravě-Zábřehu ve Středoškolské ulici, kde prodáme již vysoutěženému developerovi v několika etapách stavební pozemky právě pro bytovou výstavbu.

Další projekty vznikají po celém městě od Poruby až po Slezskou Ostravu. Chceme-li přilákat a udržet kvalifikované lidi, mající potenciál vytvořit přímo či nepřímo pracovní místa, musí jim město nabídnout kvalitní bydlení, hodnotný veřejný prostor, odpovídající trávení volného času a kvalitní vzdělání pro jejich rodinu. Město má k tomu všemu rozsáhlý bytový fond (čítající tisíce bytů), které prostřednictvím městských obvodů nabízí k nájemnímu bydlení. Řadu z těchto bytů nabízíme rovněž se zvýhodněným nájmem – například byty pro seniory v domovech s pečovatelskou službou.

Doprava

Pomyslná „čtyřka“ z dopravy nereflektuje veřejnou dopravu, která je občany hodnocena velmi pozitivně, ale zejména parkování. Většina Ostravanů žije na sídlištích či v centru města, kde zkrátka kapacita pro zaparkovaní dvou aut v rodině není a nebude. Na sídlištích je dnes již prostorový problém s budováním míst, kdy každé nové místo vzniká na úkor tolik potřebné zeleně.

Nově otevřený parkovací dům u ostravské zoo, 5. června 2023 v Ostravě.
Dvě stě nových míst u ostravské zoo. Parkovací dům hlásí otevřeno

Určitou alternativu nabízí parkovací domy, kde se město opravdu činí. Nově je dokončen parkovací dům u zoo, dokončen byl parkovací dům u DK Poklad v Porubě, kde se za chvíli začne stavět další etapa. Dokončena jsou parkovací místa pod novým City Campusem, ve výstavbě je parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava, připravuje se parkovací dům u krajského úřadu či za katedrálou na nám. Msgre. Šrámka v samotném centru. Mimo to aktivně rozvíjíme i síť cyklostezek, kde nám stále chybí páteřní trasy, např. Poruba – centrum.

Bezpečnost

„Pětka z bezpečnosti“ je spíše o pocitu než o realitě. Srovnáme-li kriminalitu v letech 2012 a 2022, pak konstatujeme, že poklesla takřka o polovinu. Zatímco v roce 2012 bylo evidováno policisty Městského ředitelství policie Ostrava 16 765 trestných činů, vloni (2022) to bylo 9152 trestných činů (jde o trestné činy oznámené a prověřované Policií ČR).

Městská policie Ostrava. Ilustrační foto.
Od pokut k bezpečnosti. Nový primátor Ostravy chystá proměnu městské policie

Přesto zde máme stále co zlepšovat a v rámci úzké spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Ostrava tak i činíme. Více strážníků, kamer, hlídek v ulicích a preventivních programů – to vše se děje. Zvyšujeme dohled v prostředcích veřejné dopravy a i úpravy veřejných prostranství tvoříme vždy tak, aby byly přehledné, bez temných zákoutí a lidé se zde cítili bezpečně. Velkým tématem jsou ubytovny, kde dochází k velké koncentraci lidí a s tím souvisejících sociálně patologických jevů – i zde se snažíme s majiteli najít společnou řeč, aby došlo ke zlepšení situace.

Sport

„Jednička“ ze sportu mě těší jednak proto, že mám tento resort ve své gesci, ale zejména proto, že podpora sportu patří mezi naše priority.

Profesionální sport nám pomáhá prezentovat město v pozitivním světle – a všichni ví, že Ostrava velké sportovní akce uspořádat umí. A ten amatérský – především dětský sport - je důležitý, aby nám děti rozhýbal, odpoutal od obrazovek, mobilních telefonů a herních konzolí.